tietosuojakäytäntö

 1. Yleiset periaatteet
 2. Mikä on isojen kirjaimien määritelmä?
 3. Peruskirja mistä?
 4. Mihin oikeudellisiin perusteisiin kerää ja käyttää tietoja AD Tyres?
 5. Mitä tietoja kerätään?
 6. Kuinka tietosi käytetään?
 7. Kuinka kauan tietojasi säilytetään?
 8. Kenen kanssa jaat tietosi?
 9. siirretäänkö tietosi Euroopan unionin ulkopuolelle?
 10. Kuinka tietosi suojataan?
 11. Mitkä ovat oikeutesi?
 12. Kuinka AD Tyres keräävät tietoja alaikäisille?
 13. Entä evästeet ja vastaavat seurantatekniikat?
 14. Jotkut lisäelementit sosiaalisissa verkostoissa
 15. Joitakin muita elementtejä sijainnin määrittämiseen
 16. Mitkä ovat ulkoisen linkin aktivoinnin seuraukset
 17. Kuinka sinulle ilmoitetaan peruskirjan muutoksista?
 18. Kuinka ottaa yhteyttä meihin?

1. Yleiset periaatteet

AD Tyres International SLU (jäljempänä ”AD Tyres”), Andorran lain mukainen osakeyhtiö, jonka pääoma on 1 000 000 euroa, joka on rekisteröity Andorran kauppa- ja osakerekisteriin numerolla 16339, jonka rekisteröidyn toimipaikan osoite on Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Andorran ruhtinaskunta), sähköposti: cm(at)adtyre.com, puhelin: +376 810 888, harjoittaa renkaiden ja niihin liittyvien tuotteiden myyntitoimintaa verkossa osoitteessa https://www.maxityre.fi (jäljempänä ”sivusto”).

Osana tätä toimintaa AD Tyres on velvollinen keräämään verkossa tai puhelimitse tietoja, jotka mahdollistavat asiakkaiden, sivuston käyttäjien tai kolmansien osapuolten (jäljempänä erotuksetta ”henkilöt” tai ”sinä”) suoran tai epäsuoran tunnistamisen sekä näiden tietojen käsittelyn.

Tietoja käsittelee AD Tyres -yhtiön Maltan alueelle sijoittunut sivuliike AD TYRES INTERNATIONAL EU, joka on rekisteröity numerolla OC 1277 ja jonka rekisteröidyn toimipaikan osoite on Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malte).

Tietojenkäsittely tapahtuu siten Euroopan unionin alueella Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antaman asetuksen (EU) 2016/679 johdanto-osan 22 kappaleen ja artiklan 3.1 (jäljempänä ”GDPR”) mukaisesti ja on tämän lainsäädännön alaista.

Kyseisen lain 4 artiklan 2 kohdan a-alakohdan mukaiseen tietojenkäsittelyyn sovelletaan lisäksi myös Maltan vuoden 2018 tietosuojalakia (Cap 586).

AD Tyres pitää ensisijaisen tärkeänä, että tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja erityisesti Maltan vuoden 2018 tietosuojalakia (Cap 586) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antamaa asetusta (EU) 2016/679 (jäljempänä ”GDPR”).

Kehotamme lukemaan huolellisesti tämän tietosuojakäytännön (jäljempänä "perusoikeuskirja") kokonaan ja perehtymään sen sisältöön.

2. Mikä on isojen kirjaimien määritelmä?

Suurilla kirjaimilla alkavilla sanoilla tai lauseilla on jäljempänä määritelty määritelmä.

AD Tyres
tarkoittaa yritystä, joka on määritelty Artikkeli 1 .
Peruskirja
on määritelmä, johon viitataan 1 artiklassa .
asiakastili
on tili, jonka kuka tahansa asiakas voi luoda sivulta https://www.maxityre.fi/create-account.
Yleiset myyntiehdot
tarkoittaa AD-renkaiden yleisiä myyntiehtoja, joihin pääsee osoitteessa https://www.maxityre.fi/general-terms.
Data
tarkoittaa kaikkia henkilötietoja, jotka ovat kaikkia tietoja raportointi tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö sillä ehdolla, että henkilö on - tunnistettavissa suoraan tai epäsuorasti, erityisesti viitaten tunnisteeseen, kuten nimi, tunnistenumero, sijaintitiedot, online-tunniste tai yhdessä tai useat sen fyysiselle, fysiologiselle, geneettiselle, psyykkiselle, taloudelliselle, kulttuurinen tai sosiaalinen.
Pankkitiedot
on määritelmä, johon viitataan 5 artiklassa .
Tilaustiedot
on määritelmä, johon viitataan 5 artiklassa .
Geosijaintitiedot
on määritelmä, johon viitataan 5 artiklassa .
Navigointitiedot
on määritelmä, johon viitataan 5 artiklassa .
Kolmannen osapuolen tiedot
on määritelmä, johon viitataan 5 artiklassa .
Palveluneditorin tiedot
on määritelmä, johon viitataan 5 artiklassa .
Kolmannen osapuolen tiedot
on määritelmä, johon viitataan 5 artiklassa .
Huolestunut henkilö (t)
on määritelmä, johon viitataan 1 artiklassa .
Tuote (tuotteet)
tarkoittaa pneumaattisia tai niihin liittyviä tuotteita (vanteita, ketjuja jne.), jotka ehdotetaan myynti kirjoittanut AD Tyres sivustolla.
RGDP
on määritelmä, johon viitataan 1 artiklassa .
Sivusto
on määritelmä, johon viitataan 1 artiklassa .
Hoito (t)
tarkoittaa mitä tahansa suoritettua tai käyttämätöntä operaatiota tai operaatiojoukkoa automatisoidut prosessit ja niitä sovelletaan tietoihin, kuten keruu, rekisteröinti, organisaatio, jäsennys, säilyttäminen, mukauttaminen tai muokkaaminen, louhinta, konsultointi, käyttö, viestintä välittämällä, levittämällä tai muulla tavalla säännös sovittelu tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen.
Sinä / dt>
on määritelmä, johon viitataan 1 artiklassa .

3. Perussääntö mitä tehdä?

Tämä peruskirja on käytettävissänne tietojesi keräämisen aikana, jotta varmistat sen täydellisyyden AD-renkaiden suorittaman tietojenkäsittelyn avoimuus tarjoamalla tiedotus ytimekäs, helposti saatavilla, helppo ymmärtää ja muotoilla selkeästi ja yksinkertaisesti

Jos jokin tiedoista ei ole riittävän selkeää, kutsumme sinut ota yhteyttä sopivana joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen cm (a) adtyre.com tai käytettävissä oleva yhteyslomake täällä .

Peruskirjaa sovelletaan tietoihisi, jonka AD Tyres kerää ja käsittelee seuraavissa toiminnoissa ja jolle AD Tyres on Processing Manager:

 • Sivustosi käyttäminen, mukaan lukien yksinkertainen navigointi sillä;
 • asiakastilisi luominen ja käyttö sivuston kautta;
 • AD Renkaiden tarjoamien tuotteiden ostaminen Sivuston kautta; tai
 • mahdolliset yhteydet asiakaspalveluun.

Tätä peruskirjaa ei sovelleta mihinkään muuhun tietojenkäsittelyyn muussa kuin että kuvattu yllä

Peruskirjaa ei sovelleta mihinkään muuhun tietojenkäsittelyyn, josta AD Tyres ei ole vastuussa n Hoito.

4. Minkä oikeudellisen perusteen perusteella AD Tyres keräävät ja käyttävät tietojasi?

AD Tyres antaa kunniakohdan kerätä ja käsitellä tietosi vain yhden perusteella seuraavat oikeudelliset perusteet:

 • Suostumuksesi : Tämä on sinulta selvä positiivinen teko, jolla ilmoitat of ilmaisella, spesifisellä, valaistulla ja yksiselitteisellä tavalla suostumuksesi tietojen käsittelyyn;
 • Sopimuksen toteuttaminen : Tämä on tarvittavien tietojen kerääminen ja käsittely varten sinun ja AD Renkaiden välisen myyntisopimuksen tai sinulle toimitettujen sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen pyyntö (kaikki tilauksesi ennen tilausta, joka on tehty viimeksi mainitulle);
 • Luotettava etu : Tämä on tietosi kerääminen ja käsittely tarkoitukseen etu AD Renkaiden tai kolmannen osapuolen harjoittamat lailliset oikeudet (esimerkiksi etsintä, petosten torjunta jne.), vähemmän etujasi tai perusvapauksia ja -oikeuksia, jotka vaativat suojaa sinun Tiedot (esim. Yksityisyys tai yrittäjävapaus);
 • Lakisääteinen velvollisuus : tämä on: lle asetettujen tietojen kerääminen ja käsittely AD Tyres minkä tahansa lain tai sääntelyn tai oikeudellisen tai hallinnollisen yksikön (esimerkiksi sen maan asettamat velvoitteet, jossa haluat käydä).

5. Mitä tietoja kerätään?

AD-renkaiden nimenomaisesta pyynnöstä kerätyt tiedot

AD Tyres pyydät nimenomaisesti keräämään tietosi eri aikoina ja etenkin kun of

 • sivuston käyttö, mukaan lukien yksinkertainen navigointi sivustolla;
 • tilauksen valmistuminen Sivustolla;
 • asiakastilin luominen sivustolle; tai
 • viestintä asiakaspalvelun kanssa.

Kun teet tilauksen sivustolla kolmannen osapuolen puolesta, suostut kommunikoimaan ja taata toimitettujen tietojen perusteella suostumuksensa tähän tietosuojakäytäntöön.

Tämä kerätty data (jäljempänä tilastotiedot ) koostuu:

 • Nimesi;
 • Nimesi;
 • Syntymäpäiväsi;
 • Postiosoitteesi;
 • sähköpostiosoitteesi;
 • puhelinnumerosi;
 • Maasi;
 • Yhteisön sisäinen alv-numero.

Maksun kannalta nämä tiedot, jotka on kerätty nimenomaisesta pyynnöstämme (jäljempänä " Tiedot Pankkitoiminta ") koostuu luottokorttisi numerosta, voimassaolopäivästä ja CVC: stä (tai salausohjelmasta) kartan takana).

Käytämme GoCardlessia hoitamaan nostoasi. Lisätietoja siitä, kuinka GoCardless hallitsee henkilökohtaisia ​​tietojasi ja tietosuojaoikeuksiasi, mukaan lukien oikeutesi vastustaa, on saatavana: täällä .

Jotkut tilaustiedot (etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, maa, sähköpostiosoite) ja Pankkitiedot edellyttävät sopimuksen tekemistä AD Renkaiden kanssa. Näin ollen pidättäytyminen äänestämästä Osuutesi näistä tiedoista estävät sinua viimeistelemästä tilausta.

AD-renkaiden automaattisesti keräämät tiedot

AD Tyres tuodaan keräämään joitain tietosi, etenkin sivustolla tapahtuvan navigoinnin aikana automaattisesti laitteen (tietokone, tabletti, matkapuhelin jne.) kautta. nämä data voidaan kerätä, vaikka tilausta ei olisi.

Nämä tiedot (jäljempänä " tekniset tiedot ") koostuvat:

 • IP-osoitteesi (laitteellesi annettu tunnistusnumero osana sen yhteyttä Internetiin) Internet);
 • MAC-osoitteesi (verkkokortillesi tai verkkoliitäntään tallennettu fyysinen tunnusnumero);
 • IMEI-numerosi (matkapuhelintunnuksesi);
 • Laitteesi käyttöjärjestelmä (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS jne.);
 • matkapuhelinoperaattorisi;
 • Internet-palveluntarjoajasi;
 • käyttämäsi selain (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox jne.); tai taas
 • laitteen käyttämä aikavyöhyke.

Laitteen kautta automaattisesti kerätyt tiedot koostuvat myös tiedoista Navigointisi (jäljempänä navigointitiedot ), kuten:

 • käymäsi sivut;
 • vierailusi päivämäärä;
 • jokaisella vieraillulla sivulla vietetty aika;
 • aktivoimasi linkit;
 • tarkastelemasi tarjoukset;
 • etsimäsi tuotteet;
 • tekemäsi komennot; tai taas
 • Tuotteiden kulutustottumuksesi.

Lopuksi, laitteen kautta automaattisesti kerätyt tiedot voivat silti koostua tiedoista. Maantieteellisen sijainnin tiedot (jäljempänä " Maantieteelliset sijaintitiedot "), kun laite ja / tai Internet-selaimesi on asetettu tähän tarkoitukseen.

tiedot, jotka lähettävät sosiaalinen verkosto tai muu palveluntarjoaja Tiedot

AD Tyres saattavat lopulta vastaanottaa tietosi siirtämällä tiedot julkaisijan sosiaalinen verkosto (Facebook, Twitter jne.) tai muut tietoyhteiskunnan palvelujen kustantajat varsinkin kun:

 • Navigointisi AD-renkaille omistetussa tilassa tai tietyn sosiaalisen verkoston sivustossa;
 • Sivustojen ominaisuuksien käyttö, jotka linkitetään sosiaaliseen verkkoon tai tietoyhteiskunnan toiselle palvelulle;
 • tili-asiakkaasi luominen, jos päätät rekisteröityä siirtämällä tiliisi Tiedot yrityksen sosiaalisesta verkosta (mukaan lukien Facebook) tai palvelun kustantajalta of tiedot (mukaan lukien Google).

Nämä AD Tyres keräävät tiedot sosiaalisen verkoston tai muun palveluntarjoajan kautta tietoyhteiskunta (jäljempänä palvelun kustantajatiedot ') koostuu pääasiassa :

 • Asiakkaan palvelun kustantajan keräämät tilaustiedot (mukaan lukien valokuvat Te); tai
 • Tekniset tiedot tai navigointitiedot, jotka asianomainen palvelun kustantaja on kerännyt.

Jos haluat rajoittaa näiden tietojen keräämistä, sinut pyydetään ottamaan yhteyttä julkaisija kyseinen palvelu ja / tai muuttaa siihen liittyvän tilisi yksityisyysasetuksia palvelu.

Kolmansien osapuolten toimittamat tiedot

AD-renkaiden on ehkä kerättävä tietosi kolmansien osapuolten kautta, joiden kanssa AD Tyres ylläpitää oikeudellisia ja / tai taloudellisia suhteita, mukaan lukien:

 • tytäryhtiöt;
 • liikekumppanit; tai taas
 • muut riippumattomat lähteet.

Nämä tiedot (jäljempänä " kolmansien osapuolten tiedot ") koostuvat erityisesti tunnistetiedoista tai jotka liittyvät kyseisen kolmannen osapuolen ehdottaman tuotteen tai palvelun käyttöön, mikä Data on ollut asianomaisen kolmannen osapuolen keräämät ja käsittelemät

6. Kuinka tietojasi käytetään?

Seuraavassa taulukossa on AD Renkaiden tekemien hoitomuotojen pääpiirteet tietojasi.

Lisätietoja tarkoituksista tai kyseisistä tiedoista AD Tyres kutsuu sinut ottamaan yhteyttä asiakaspalvelu sinulle sopivana, joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen cm (a) adtyre.com tai sähköpostitse kulma käytettävissä oleva yhteyslomake täällä .

Hoidon nimiTarkoitusOikeudellinen perusteluKyseiset tiedot
järjestys
 • Vastaa kaikkiin tilauksenpyyntöihisi
 • Ota huomioon ja suorita tilauksesi
sopimus
 • Tilaustiedot
liiketoimi
 • Suorita maksumääräys
 • Hallitse hylättyjä pankkitapahtumia
sopimus
 • Pankkitiedot
Maksuvaatimukset
 • Hallitse kortinhaltijan mahdollisia vaatimuksia maksu tilauksesta
sopimus
 • Pankkitiedot (paitsi LVI)
Huoltopalvelut
 • Hallitse valituksiasi
 • Ilmoita peruskirjan tai yleisten myyntiehtojen muutoksista
 • Hallitse asiakassuhdetta (pyynnöt, kommentit ja ehdotukset) tilauksen jälkeen
 • Hallinnoi palautuksia
sopimus
 • Tilaustiedot
 • Pankkitiedot (paitsi LVI)
Asiakastilinumero
 • Helpota seuraavia tilauksiasi välttämällä jo uusia elementtejä ilmoitettu AD Tyres
suostumus
 • Tilaustiedot
 • Pankkitiedot (paitsi LVI)
tiedote
 • Suorita tilauksesi uutiskirjeemme
suostumus
 • Tilaustiedot (sähköpostiosoite)
AD Tyres kaupallisia tarjouksia
 • Suorita suoramarkkinointikampanjoita AD Tyres -tuotteissa (Whatsapp, SMS, Call, Messenger & Email)
Perusteltu intressi (1)
 • Tilaustiedot
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot
 • Palvelun kustantajan tiedot
 • Kolmansien osapuolten tiedot
Kohdennettu mainonta
 • Mukauta mainosviestimme tarpeisiisi ja tottumuksiisi etenkin sivustolla
Suostumus (evästeet)
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot
Käyttäjäkokemus
 • Mukauta sivustokokemustasi tarpeidesi ja tapojesi mukaan
 • Nopeuta navigointia sivustolla
Suostumus (evästeet)
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot
Geolocation
 • Tarjoamme sinulle hakutermin lähimmille kokoonpanoasemille asento
suostumus
 • Maantieteellisen sijainnin tiedot
tilasto
 • Suorita ja analysoi tilastollisia tutkimuksia
Perusteltu intressi (2) ja suostumus (eväste)
 • Tilaustiedot
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot
laatu
 • Analysoi sivuston käytön kohtaamat tekniset ongelmat
 • Tunnista poikkeamat tietojärjestelmässä
Perusteltu intressi (3)
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot
petos
 • Väärennösten ja teknologisten petosten havaitseminen
Perusteltu intressi (4)
 • Tilaustiedot
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot

(1) Perusteltu etu on tarkoitettu RGPD: n johdanto-osan 47 kappaleeseen, jossa todetaan seuraavaa: " henkilötietoja etsintätarkoituksia varten voidaan katsoa tehdyiksi seuraavia varten: vastaamaan oikeutettuun intressiin". Tähän lailliseen intressiin kuuluu suhteen ylläpitäminen säännöllinen liiketoiminta kanssasi.

(2) AD-renkaiden perusteltu etu on kyetä itsearvioimaan ja parantamaan tilastollinen työkalu.

(3) AD Renkaiden perusteltu etu on varmistaa palvelun laatu.

(4) AD Renkaiden perusteltu etu on petosten estäminen.

7. Kuinka kauan tietojasi säilytetään?

AD Tyres haluaa pitää tietosi muodossa, joka mahdollistaa henkilöllisyytesi varten kesto ei ylitä sitä aikaa, joka on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne käsitellään.

Seuraava taulukko näyttää kunkin tietotyypin säilytysjaksot Hoito, jota varten niitä käytetään.

datahoitoKestoaika aktiivisessa tietokannassa (1)Kestoaika arkistossa (2)
Tilaustiedotjärjestys5 vuotta viimeisestä tilauksestan / a
Huoltopalvelut5 vuotta viimeisestä tilauksestan / a
Asiakastilinumero5 vuotta viimeisestä kirjautumisesta asiakastilille
tai
Ennen suostumuksen peruuttamista, jos se tapahtuu aikaisemmin
n / a
tiedoteEnnen kuin tilaatn / a
AD Tyres kaupallisia tarjouksia2 vuotta viimeisestä tilauksestan / a
tilasto5 vuotta viimeisestä tilauksesta10 vuotta kyseisten tietojen keräämisestä
petosn / a10 vuotta kyseisten tietojen keräämisestä
Pankkitiedot
(pois lukien LVI)
liiketoimiTilauksen täyteen maksamiseen astin / a
Maksuvaatimuksetn / a13 kuukautta veloituspäivästä
tai
15 kuukautta maksun viivästymisen yhteydessä
HuoltopalvelutSiihen asti, kunnes AD Tyres sitoutuu palauttamaan tilauksen (mukaan lukien tilauksen peruuttamisaika tai peruutusaika)n / a
Asiakastilinumero5 vuotta viimeisestä kirjautumisesta asiakastilille
tai
Ennen suostumuksen peruuttamista, jos se tapahtuu ennen tai
Ennen pankkitietojen voimassaoloajan päättymistä, jos niitä esiintyy aikaisemmin
n / a
Tekniset tiedotAD-renkaiden kaupallinen tarjousKatso Evästeetn / a
Kohdennetut mainokset
Käyttäjäkokemus
laatu
tilasto
petosn / aKatso Evästeet
NavigointitiedotAD-renkaiden kaupallinen tarjousKatso Evästeetn / a
Kohdennetut mainokset
Käyttäjäkokemus
laatu
tilasto
petosn / aKatso Evästeet
Maantieteellistä sijaintia koskevat tiedotGeolocationAika, joka vaaditaan lähimmän kokoontumisaseman ilmoittamiseenn / a
Palvelun julkaisijoiden tiedotAD Tyres kaupallisia tarjouksia2 vuotta keräyksestän / a
Kolmannen osapuolen tiedotAD Tyres kaupallisia tarjouksia2 vuotta keräyksestän / a

(1) Aktiivinen tietokannan säilyttäminen koostuu kyseisten tietojen säilyttämisestä perusta käytetään kyseessä olevassa hoidossa.

(2) Väliarkisto on tietojen säilyttäminen olosuhteissa pääsy rajoitettu (i) erityisessä arkistotietokannassa erillään aktiivisesta tietokannasta, jolla on pääsy rajoitettu vain niille, jotka ovat kiinnostuneita tietämään tehtävänsä vuoksi, (ii) tukikohdassa aktiivinen, edellyttäen että arkistoidut tiedot eristetään loogisella erotuksella (käyttöoikeuksien hallinta), jotta ne eivät pääse käyttäjille, jotka eivät ole lisää kiinnostavia käsittelemään heitä.

8. Kenen kanssa tietojasi jaetaan?

AD Tyres voivat jakaa tietyn tietosi muille alla luetelluille yksiköille. Kaiken kaikkiaan Tässä tapauksessa AD Tyres jakaa nämä tiedot vain siinä määrin kuin on ehdottoman välttämätöntä tai AD-Renkaiden käsittelemäsi tiedot tai tarkkojen tarkoitusten ja tavoitteiden varmistaminen Tämän vastaanottajan määrittelemät lailliset osoitteet.

AD-renkaiden alihankkijat

AD Renkaiden on jaettava tietyt tietosi alihankkijoilleen, jotka toimivat erityisesti sisään puitteet tuotteidensa toimittamiselle. Tietosi on jaettava näiden yksiköiden kanssa tilauksen toteuttaminen. AD Tyres jakaa vain tiedot, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä alihankkijoille uskottu tehtävä, sen jälkeen kun he ovat sopimuksellisesti taanneet sitoumuksensa myös korkeampi kuin mitä tässä käytännössä otetaan käyttöön tietosi suojaamiseksi.

Yksiköt ryhmässä, johon AD Tyres kuuluu

AD Tyres jakavat tietyt tietosi muille ryhmille, joihin AD Tyres kuuluvat kuuluu etenkin tunteaksesi sinut paremmin. Näihin muihin yhteisöihin sovelletaan samanlaisia ​​sitoumuksia of AD Tyres tietojen suojaamiseksi.

Kolmansien osapuolien palvelujen julkaisijat

AD Tyres jakaa tietyt tietosi kolmansien osapuolien palvelun julkaisijoille, joita käytetään puitteet AD-renkaiden tuotteiden toimituksesta sivuston kautta (sosiaalisten verkostojen kustantajat, yrityksen palvelut) of tiedot, isäntä jne.). Tietojen jakaminen näiden toimittajien kanssa on vaadittava toiminta asianomaiset kolmansien osapuolien palvelut. AD Tyres jakaa vain tiedot, jotka ovat ehdottomasti välttämättömiä nämä kolmansien osapuolien palvelut. AD Tyres kehottaa sinua tarkistamaan näiden tietosuojakäytännön julkaisijat.

Poikkeustapaukset

AD Tyres voivat joutua jakamaan tietosi poikkeuksellisesti seuraavissa tapauksissa: (i) sulautumisen, AD Renkaiden kokonaan tai osan hankkimisen, omaisuuden luovutuksen tai muun kanssa - samanlainen toimenpide, (ii) jos tällainen jakaminen on määrätty lailla, asetuksella, oikeusviranomaisella tai toimivaltainen hallintoviranomainen; tai (iii) yksilön oikeuksien ja / tai turvallisuuden suojelemiseksi, estämiseksi tai of ryhtyä toimiin laittomasta tai väitetysti laittomasta toiminnasta tai puolustaa oikeuksia, AD Tyres -sivuston omistus ja turvallisuus; iv) Eurostatin tekemien sitoumusten toteuttamiseksi ja takaamiseksi AD Tyres, jotka kiinnostavat sinua tämän peruskirjan yhteydessä.

9. Siirretäänkö tietosi Euroopan unionin ulkopuolelle?

Tietoja käsitellään ja säilytetään pääasiassa Maltan alueella, joka kuuluu Euroopan unioniin.

Andorran ruhtinaskunnan alueelle, siis Euroopan unionin ulkopuolelle, sijoittuneella AD Tyres -yhtiöllä on kuitenkin oltava pääsy näihin tietoihin.

Euroopan komissio ilmoittaa 19. lokakuuta 2010 päivätyllä päätöksellään, että Andorran katsotaan takaavan riittävän suojan Euroopan unionista siirretyille henkilötiedoille.

Sitä paitsi AD Tyres ei voi sulkea pois mahdollisuutta, että tietoja siirretään muille Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseville alueille ja erityisesti alueille, joilla henkilötietojen suojan taso on alhaisempi kuin Euroopan unionissa.

Jälkimmäisessä tapauksessa AD Tyres sitoutuu tarkastamaan toimenpiteiden olemassaolon tai ryhtymään tarvittaviin tietojen riittävän suojan varmistaviin toimenpiteisiin, kuten:

 • Euroopan komission päätös tietosuojan riittävyydestä kyseisen maan osalta;
 • Euroopan komission vakiosopimuslausekkeet tai valvontaviranomaisen hyväksymät vakiosopimuslausekkeet, joihin vastaanottaja suostuu;
 • yritysten sisäiset säännöt;
 • hyväksytyt käytännesäännöt tai hyväksytty sertifiointimekanismi (mukaan lukien EU:n ulkopuolisen vastaanottajan sitova ja täytäntöönpanokelpoinen sitoumus soveltaa asianmukaisia suojatoimia);
 • hallinnollinen järjestely tai oikeudellisesti sitova ja täytäntöönpanokelpoinen viranomaisten välisen yhteistyön mahdollistavaksi laadittu teksti.

10. Kuinka tietosi suojataan?

AD Tyres on ottanut käyttöön fyysisiä, teknisiä, hallinnollisia ja organisatorisia turvatoimenpiteitä mukautettu suojaamaan tietojasi kaikilta pääsyiltä, ​​käytöltä, katoamiselta, vahingossa tapahtuvalta tuhoamiselta, vaurioilta, lento tai tällaisten tietojen luvaton tai laiton levittäminen.

Jatkuvista ponnisteluistaan ​​huolimatta AD Tyres ei voi sitoutua takaamaan tulosta turvallisuutesi suhteen. Tiedot ja kutsuu sinut ilmoittamaan kaikista yllä mainituista vaikeuksista, jotka olisit tietoinen.

Voit tehdä tämän ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sopivana ajankohtana joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen osoite cm (a) adtyre.com joko saatavissa olevan yhteyslomakkeen kautta täällä .

Tätä sivua suojaavat reCAPTCHA, tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot koskevat tätä palvelua.

11. Mitkä ovat oikeutesi?

Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sinulla on alla luetellut oikeudet sinuun data

 • oikeus käyttää tietojasi : tämä on sinulle mahdollisuus AD Tyres kopio tiedoista, joita AD Tyres käsittelevät, sekä niiden olennaiset ominaisuudet Käsittely (tarkoitukset, tietoluokka, vastaanottajat, säilyvyys, oikeutesi) koskevat Tiedot, oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja tarvittaessa tiedonkeruun lähde ja niiden perusteella automatisoidun päätöksenteon olemassaolo Data);
 • oikeus oikaista tietosi : tämä on sinulle mahdollisuus saada AD Tyres -yritykseltäsi virheelliset tietosi mahdollisimman pian tai käsittelyn tarkoitus huomioon ottaen epätäydellinen;
 • oikeus poistaa tietosi : tämä on sinulle mahdollisuus saada AD Tyres -yrityksestäsi tietosi mahdollisimman pian poistettua yhdestä syystä seuraavat:
  1. nämä tiedot eivät ole enää tarpeellisia tarkoituksiin, joihin ne olivat kerätty tai muuten käsitelty;
  2. Peruutat suostumuksesi, johon näiden tietojen käsittely perustuu se tälle kohtelulle ei ole muuta oikeusperustaa;
  3. Vastustat näiden tietojen käsittelyä alla määritellyissä olosuhteissa suhteen oikeus vastustaa;
  4. Tietoja on käsitelty laittomasti;
  5. Tiedot on poistettava täyttääkseen lain mukaiset oikeudelliset velvoitteet Euroopan unionin tai Ranskan lakia, jota AD Tyres koskee; tai
  6. Tiedot kerättiin osana tiedotus tarkoitettu lapsille.
 • oikeus vastustaa tietosi käsittelyä : tämä on mahdollisuus of Vastusta AD-renkaiden suorittamaa laillisen mielenkiinnon perusteella tehtyjen tietojen käsittelyä (in tähän sisältyy profilointi tämän perustelun perusteella), jos tämä käsittely ei todellakaan ole perusteltua AD Tyres laillisista ja pakottavista syistä, jotka olisivat etusijalla etuihisi, oikeutesi ja vapautesi tai varten laillisten oikeuksien löytäminen, käyttäminen tai puolustaminen.
  Sinulla on myös mahdollisuus vastustaa kohtelua tarkoitusta varten etsintä (y profilointi, jos se liittyy tällaiseen tutkimukseen).
  Lopuksi, tilastollisiin tarkoituksiin tapahtuvan käsittelyn kannalta on mahdollista vastustaa tällainen kohtelu sinun tilanteeseesi liittyvistä syistä.
 • oikeus rajoittaa tietosi käsittelyä : tämä on mahdollisuus jotta saat AD Tyres -hoidosta rajoituksia missä tahansa seuraavista tapauksista:
  1. AD-renkaiden suorittaman tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen tarvittavan ajanjakson aikana Kiistat näiden tietojen paikkansapitävyyden;
  2. Vastustaa tietojen poistamista laitonta käsittelyä ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittaminen;
  3. Tiedot eivät ole enää hyödyllisiä AD-renkaille käsittelyn tarkoituksissa, mutta jäädä tarvittavat sinulle oikeuksien löytämisen, käyttämisen tai puolustamisen yhteydessä eteen;
  4. niin kauan kuin on tarpeen tietää, onko AD Renkaiden perustelluista syistä voittaa sinun, kun vastustit kohtelua tämän perusteella.
 • oikeus tietosi siirrettävyyteen : tämä on sinulle mahdollisuus hankkia AD Tyres -palvelusta AD-Renkaille toimitetut tietosi strukturoidussa muodossa, yleisesti käytetty ja koneella luettava ja siirtää nämä tiedot toiselle yksikölle (tämä siirto on toimittama sinulle tai, jos se on teknisesti mahdollista, AD Tyres) ja milloin valmis automatisoitujen prosessien käyttö perustuu suostumukseen tai sopimukseen;
 • oikeus peruuttaa suostumuksesi : tämä on sinulle mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, joka on suoritettu sinun perusteella edeltävä suostumus.

Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi sinut kutsutaan liittymään meille sopivana

 • lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: cm (a) adtyre.com
 • täyttämällä käytettävissä oleva yhteyslomake täällä .

Jotta käsitellä pyyntösi mahdollisimman tehokkaasti, AD Tyres kutsuu sinut muotoamaan tämän tapa selkeä ja yksityiskohtainen ja liitä kopio henkilöllisyyskortistasi.

Sinulla on myös:

 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle : tämä on n Voit tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, työpaikkasi siinä jäsenvaltiossa, jossa asuinpaikka sijaitsee tai missä rikkomus olisi tehty, jos katsot, että sinua koskevaa tietojenkäsittelyä on lain rikkominen.

Tämän oikeuden käytön helpottamiseksi löydät alla olevasta taulukosta koordinaatit jäsenvaltioiden valvontaviranomaiset

jäsenvaltioValvontaviranomainenYhteystiedot
SaksaBundesbeauftragte für den Datenschutz und die InformationsfreiheitHusarenstraße 30
53117 Bonn (Saksa)
Puh. +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Faksi +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de
ItävaltaÖsterreichische DatenschutzbehördeHohenstaufengasse 3
1010 Wien (Itävalta)
Puh. +43 1 531 15 202525
Faksi +43 1 531 15 202690
dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at
BelgiaYksityisyyden suojan komissioRue de la Presse 35
1000 Bryssel (Belgia)
Puh. +32 2 274 48 00
Faksi +32 2 274 48 10
Commission@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
BulgariaHenkilötietojen suojaa käsittelevä toimikunta2, prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592 (Bulgaria)
Puh. +359 2 915 3523
Faksi +359 2 915 3525
kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg
KyprosHenkilötietojen suojaamisesta vastaava komission jäsen1 Iasonos Street,
1082 Nicosia (Kypros)
P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia Puh. +357 22 818 456
Faksi +357 22 304 565
komission jäsen@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy
KroatiaKroatian henkilötietojen suojaamistoimistoMartićeva 14
10000 Zagreb (Kroatia)
Puh. +385 1 4609 000
Faksi +385 1 4609 099
azop@azop.hr tai info@azop.hr
http://www.azop.hr
TanskaDatatilsynetBorgergade 28, 5
1300 Kööpenhamina K (Tanska)
Puh. +45 33 1932 00
Faksi +45 33 19 32 18
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk
EspanjaAgencia de Protección de DatosC / Jorge Juan, 6 vuotta vanha 28001 Madrid (Espanja)
Puh. +34 91399 6200
Faksi +34 91455 5699
internacional@agpd.es
https://www.agpd.es
ViroViron tietosuojaviranomainen (Andmekaitse Inspektsioon)Väike-Ameerika 19
10129 Tallinna (Viro)
Puh. +372 6274 135
Faksi +372 6274 137
info@aki.ee
http://www.aki.ee/fi
SuomiOikeusasiamiehen toimistoP.O. Box 315
FIN-00181 Helsinki (Suomi)
Puh. 010 3666 700
Faksi 010 3666 735
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/en/
RanskaKansallinen tietotekniikan ja vapauksien toimikunta - CNIL8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Pariisi, Cedex 02 (Ranska)
Puh. +33 1 53 73 22 22
Faksi +33 1 53 73 22 00
ei ole http://www.cnil.fr
KreikkaHelleenien tietosuojaviranomainenKifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Ateena
Puh. +30 210 6475 600
Faksi +30 210 6475 628
contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
UnkariUnkarin tietosuojavaltuutettuSzilágyi Erzsebet fasor 22 / C
H-1125 Budapest (Unkari)
Puh. +36 1 3911 400
peterfalvi.attila@naih.hu
http://www.naih.hu
IrlantiTietosuojavaltuutettuCanal House kuva Station Road kuvaa Portarlington kuvaa Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Puh. +353 57 868 4800
Faksi +353 57 868 4757
info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie
ItaliaTakuu henkilökohtaisten tietojen suojaamisellePiazza di Monte Citorio, 121 ihmistä 00186 Roma (Italia)
Puh. +39 06 69677 1
Faksi +39 06 69677 785
garante@garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it
LatviaTietovaltion tarkastuslaitosOhjaaja: Sign Plumina
Blaumana str. 11 / 13-15
1011 Riika (Latvia)
Puh. +371 6722 3131
Faksi +371 6722 3556
info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv
LiettuaValtion tietosuojaŽygimantų str. 11-6a
011042 Vilna (Liettua)
Puh. + 370 5 279 14 45
Faksi: +370 5 261 94 94
ada@ada.lt
http://www.ada.lt
LuxemburgKansallinen tietosuojakomissio1, Rock'n'Roll Avenue L-4361 Esch-sur-Alzette (Luxemburg)
Puh. +352 2610 60 1
Faksi +352 2610 60 29
info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu
MaltaTietosuojavaltuutetun toimisto2, Airways House -huoneisto High Street, Sliema SLM 1549 (Malta)
Puh. +356 2328 7100
Faksi +356 2328 7198
komission jäsen.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt
HollantiValtuuta PersoonsgegevensPrins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag / Haag (Alankomaat)
Puh. +31 70 888 8500
Faksi +31 70 888 8501
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
PuolaHenkilötietojen suojaamisen yleisen tarkastajan toimisto - GIODOul. Stawki 2
00-193 Varsova (Puola)
Puh. +48 22 53 10 440
Faksi +48 22 53 10 441
kancelaria@giodo.gov.pl
desiwm@giodo.gov.pl
http://www.giodo.gov.pl
PortugaliComissão Nacional, Protecção de Dados - CNPDR. de São. Bento, 148-3 °
1200-821 Lisboa (Portugali)
Puh. +351 21 392 84 00
Faksi +351 21 397 68 32
geral@cnpd.pt
http://www.cnpd.pt
Tšekin tasavaltaHenkilötietojen suojaamistoimistoUrad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7 (Tšekki)
Puh. +420 234 665 111
Faksi +420 234 665 444
posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz
RomaniaHenkilötietojen käsittelyn kansallinen valvontaviranomainenB-dul Magheru 28-30
Sektori 1, BUCUREŞTI (Romania)
Puh. +40 21 252 5599
Faksi +40 21 252 5757
anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro
UKTiedotusasiamiehen toimistoVesilinja, Wycliffe-talo
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF (Iso-Britannia)
Puh. +44 1625 545 745
kansainvälinen.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk
slovakiaSlovakian tasavallan henkilötietojen suojaamistoimistoHraničná 12 820 07 Bratislava 27 (Slovakia)
Puh. : + 421 2 32 31 32 14
Faksi: + 421 2 32 31 32 34
statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk
SloveniaKomission tiedotZaloška 59
1000 Ljubljana (Slovenia)
Puh. +386 1 230 9730
Faksi +386 1 230 9778
gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si
mokkanahkaDatainspektionilleDrottninggatan 29
5. kerros kuva Laatikko 8114
104 Tukholma (Ruotsi)
Puh. +46 8 657 6100
Faksi +46 8 652 8652
datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

12. Kuinka AD Tyres keräävät tietoja alaikäisille?

AD Renkaiden sivustolla myymiä tuotteita ei ole tarkoitettu alaikäisille. Seurauksena on AD Tyres ei käsittele alaikäisten tietoja tai ei voi olettaa, että sivuston kävijöitä koskevat tiedot tai sen asiakkaat koskevat suoraan tai epäsuorasti alaikäisiä

13. Entä evästeet ja muut vastaavat seurantatekniikat?

AD Tyres käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, jotka todennäköisesti keräävät joitain tietosi. Nämä evästeet auttavat parantamaan selailukokemustasi sivustolla, meille tarjota tietoa sivustomme toiminnasta ja laadusta ja osallistua tarjoamiseen of kohdistetut mainokset.

AD Tyres kerää etukäteen suostumuksesi bannerin kautta sivuston kotisivulle kun Ensimmäinen yhteys näihin tietokoneisiin. AD Tyres on jälleen pyytänyt suostumustasi samoissa olosuhteissa kolmentoista kuukauden lopussa edellisen kokoelmasi omaa suostumusta.

AD Tyres Sinua kehotetaan ehdottomasti hakemaan lisätietoja verkkosivuston Evästeet-sivulle.

14. Jotkut lisäelementit sosiaalisissa verkostoissa

Sivusto käyttää laajennuksia ja muita sosiaalisen verkostoitumisen ominaisuuksia, jotka ovat julkaissut kolmansien osapuolien yritykset (esim ex. Facebook jne.).

Jos olet vuorovaikutuksessa lisäosien kanssa (esim. napsauttamalla Tykkää- tai Jaa-painiketta), osa tiedoistasi (mukaan lukien tekniset ja navigointitiedot) lähetetään ja tallennettu kolmannen osapuolen palvelimelle, joka hyödyntää tarkasteltua sosiaalista verkostoa. Nämä tiedot ovat käsittelee sitten tämä kolmas osapuoli yritys ehtojensa mukaisesti ja perustaa tilisi avoin tässä sosiaalisessa verkostossa.

Jos et halua, että sosiaalista verkkoa ylläpitävä kolmas osapuoli linkittää käyttäjän keräämiä tietoja Sivuston kautta käyttäjätilillesi, joka on avoinna kyseisessä sosiaalisessa verkostossa, Sinun on sinä irti tästä sosiaalisesta verkosta ennen vierailua sivustossa.

Joka tapauksessa näiden kolmansien osapuolien kustantajat hallinnoivat näiden laajennusten tai painikkeiden käyttöä of sosiaalisiin verkostoihin, ja niitä säätelevät yksinomaan ehdot, jotka sitovat sinut sosiaaliseen verkostoon, jossa olet jäsenenä. Kutsumme sinut lukemaan nämä ehdot, joita nämä kolmansien osapuolten kustantamoyritykset soveltavat. sosiaaliset verkostot.

15. Joitakin lisäelementtejä paikannuksessa

AD Tyres käyttää sijaintitietojasi, jotka on kerätty selaimesi ja / tai laitteen kanssa, jonka kanssa sinä tarkista sivusto.

Näiden tietojen saatavuus johtuu näiden työkalujen asetuksista. AD Tyres kutsuu sinut tutustumaan näiden työkalujen tarjoajien luottamuksellisuus (tai muu asiaan liittyvä asiakirja) ja / tai niiden muuttaminen näiden työkalujen asentaminen ennen sivuston tarkistamista, jos et halua AD-renkaita lypsy paikkatietosi.

16. Mitkä ovat ulkoisen linkin aktivoinnin seuraukset

AD-renkaiden sivusto tarjoaa todennäköisesti sinulle osoittavat ulkoiset hypertekstilinkit muut verkkosivustot tai teknologiset työkalut. Pääsy näihin sisältöihin ulkoisen linkin aktivoinnin avulla ei raporttien sitten lisää tästä peruskirjasta. Siksi sinut kutsutaan tutustumaan politiikkaan, jonka julkaisija on noudattanut nämä tietosi suojaamista koskeva sisältö. AD Tyres ei ole millään tavalla vastuussa kokoelma tai tietojen käsittelystä näistä sisällöistä.

17. Kuinka sinulle ilmoitetaan peruskirjan muutoksista?

AD-renkaita on muutettava määräajoin määräajoin erityisesti, jotta voidaan ottaa huomioon tietosuojaa koskeva lainsäädäntökehitys.

AD Tyres ilmoittaa sinulle kaikista muutoksista tai päivityksistä lähettämällä ilmoituksen teidän sähköpostiosoite ja / tai näkyvä ilmoitus sivustolla.

18. Kuinka ottaa yhteyttä?

AD Tyres on käytettävissäsi vastaamaan kaikkiin peruskirjaa koskeviin kysymyksiisi.

Jos haluat ottaa yhteyttä meihin, sinut kutsutaan liittymään meille sopivasti:

 • lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: cm (a) adtyre.com
 • täyttämällä käytettävissä oleva yhteyslomake täällä .