Yleiset myyntiehdot

- Voimassa oleva versio 18. lokakuuta 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, andorralainen oikeushenkilö muodossa societat limitada unipersonal pääomalla 1.000.000 euroa, rekisteröity Andorran kauppa- ja yhtiörekisteriin numerolla 16339, jolla on yhteisöarvonlisäveronumero FI27850355, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Andorran ruhtinaskunta), sähköposti: cm(a)maxityre.com, puhelin: +376 810 888, (jäljempänä "Myyjä") pääasiallinen toiminta on renkaiden ja niihin liittyvien tuotteiden myynti internet-sivuston maxityre.fi kautta (jäljempänä "Sivusto").

Nämä yleiset myyntiehdot on tarkoitettu säätelemään rajoituksetta kaikkia tuotteiden ja palveluiden myyntejä kaikille asiakkaille, olivatpa he yksityishenkilöitä tai oikeushenkilöitä, kuluttajia, ei-ammattilaisia tai ammattilaisia (jäljempänä "Asiakas"), jotka ovat tehneet ostoksen Sivustolla ja määrittelemään sopimussuhteet Myyjän ja Asiakkaan välillä.

1. MÄÄRITELMÄT

Kaikki yleisnimet, joiden ensimmäinen kirjain on suuraakkonen tässä asiakirjassa, on määritelty tässä artikkelissa.

 • Vastaanottokuittaus tarkoittaa myyjän asiakkaalle lähettämää sähköpostivastausta, joka seuraa asiakkaan tilauksen vahvistamista ja sisältää tilauksen yhteenvedon, sovellettavat yleiset myyntiehdot ja vastaavan laskun.
 • Tilausvahvistus tarkoittaa asiakkaan valitsemien tuotteiden yhteenvetoa, jonka asiakas hyväksyy sivustolla tilauksen lopulliseksi vahvistamiseksi.
 • Toimituskuitit tarkoittaa asiakirjaa, jonka kuljetusliike luovuttaa asiakkaalle tilauksen toimituksen yhteydessä ja jossa asiakkaan allekirjoitus vahvistaa tilauksen toimittamisen sekä kyseisen tuotteen tai tuotteiden moitteettoman kunnon ja poikkeavuuksien puuttumisen.
 • Yleiset myyntiehdot tarkoittavat näitä myyjän yleisiä myyntiehtoja, joihin asiakkaan on sitouduttava suorittaakseen tilauksensa.
 • Asiakas tarkoittaa yksityishenkilöä tai yhtiötä, joka toimii kuluttajana, ei-ammattimaisena tai ammattimaisena ja käyttää sivustoa tilauksen tekemiseksi.
 • Tilaus tarkoittaa asiakkaan kulloinkin sivustolla tekemää tuotteen tai tuotteiden tilausta.
 • Kuluttaja tarkoittaa asiakasta, luonnollista henkilöä, joka toimii tarkoituksissa, jotka eivät kuulu hänen kaupallisen, teollisen, käsityöläisen, vapaiden ammattien tai maatalouden toimintansa piiriin.
 • Sopimus tarkoittaa kaikkia sopimusasiakirjoja, jotka määrittelevät osapuolten oikeudet ja velvollisuudet kaikissa myyntitapauksissa, viitattuna Artiklaan 15.
 • Toimituspäivä tarkoittaa asiakkaalle toimituskuitissa ilmoitettua tilauksen todellista toimituspäivää.
 • Toimitusaika tarkoittaa Artiklan 8.2 mukaista enimmäisaikaa, jonka kuluessa myyjä sitoutuu toimittamaan tilauksen asiakkaalle.
 • Peruutusaika tarkoittaa Artiklassa 9 mainittua aikaa.
 • Lasku tarkoittaa asiakkaalle vastaanottokuittauksen kautta lähetettyä laskua.
 • Force Majeure tarkoittaa tilannetta, jossa velallisen hallinnan ulkopuolella oleva tapahtuma, jota ei kohtuudella voitu ennakoida sopimuksen tekohetkellä ja jonka vaikutuksia ei voida välttää asianmukaisin toimenpitein, estää velallista täyttämästä velvoitettaan.
 • Toimittaja tarkoittaa sopimuksen ulkopuolista kolmatta osapuolta, jolla on hallussaan asiakkaan tilauksen tuotteet.
 • Toimitus tarkoittaa fyysisen hallinnan tai tuotteen tai tuotteiden hallinnan siirtoa asiakkaalle.
 • Ei-ammattimainen tarkoittaa asiakasta, oikeushenkilöä, joka ei toimi ammattimaisissa tarkoituksissa (katso ammattimaisen määritelmä alla).
 • Tuotetarjous tarkoittaa myyjän vastuulla julkaisemaa tarjousta jollakin hänen alustallaan, erityisesti hänen sivustollaan, joka on omistettu erityisen tuotteen myyntiin ja sisältää muun muassa valokuvan sekä tuotteen ominaisuudet ja hinnan.
 • Osapuoli(t) tarkoittaa yksikössä asiakasta tai myyjää yksilöllisesti ja monikossa asiakasta ja myyjää yhdessä.
 • Hinta tarkoittaa Artiklassa 5 mainittua kokonaishintaa, jonka asiakas sitoutuu maksamaan tilauksesta.
 • Tuote(t) tarkoittaa myyjän sivustolla myynnissä olevia renkaita tai niihin liittyviä tuotteita (vanteet, ketjut jne...).
 • Ammattimainen tarkoittaa asiakasta, luonnollista tai oikeushenkilöä, julkista tai yksityistä, joka toimii tarkoituksissa, jotka kuuluvat hänen kaupallisen, teollisen, käsityöläisen, vapaiden ammattien tai maatalouden toimintansa piiriin, myös silloin kun hän toimii toisen ammattilaisen nimissä tai lukuun.
 • Sivusto tarkoittaa myyjän internet-sivustoa, joka on saatavilla URL-osoitteessa maxityre.fi.
 • Peruutusoikeuden haltija tarkoittaa Artiklassa 9 mainittua henkilöä.
 • Kuljetusliike tarkoittaa kuljetusyhtiötä, jonka toimittaja tai myyjä on valinnut toimittamaan ja toimittamaan tilauksen asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.
 • Myyjä tarkoittaa johdannossa mainittua henkilöä.
 • Myynti tarkoittaa oikeudellista toimenpidettä, joka tehdään myyjän ja asiakkaan välillä, jossa ensimmäinen sitoutuu toimittamaan tilauksen ja jälkimmäinen maksamaan hinnan.

2. TARKOITUS JA HYVÄKSYNTÄ

Yleiset myyntiehdot on tarkoitettu säätelemään rajoituksetta kaikkia Myyjän Sivuston kautta tehtyjä Myyntejä ja määrittelemään sopimussuhteet Myyjän ja Asiakkaan välillä jokaiseen Tilaus.

Yleiset myyntiehdot ovat etusijalla ja korvaavat kaikki muut mahdolliset sopimukset, sitoumukset, lausunnot, lupaukset, aikomukset, dokumentaatiot tai tiedot, jotka ovat tapahtuneet aikaisemmin Osapuolten välillä liittyen Tilaus.

Minkä tahansa Tilaus vahvistaminen Asiakkaan toimesta on ehdottomasti alisteinen Yleisten myyntiehtojen täydellisen hyväksymisen edellytykselle ilman rajoituksia tai varauksia, jotka ovat samanaikaisesti voimassa Sivustolla, ja tällainen hyväksyntä ilmenee hiiren napsautuksella ruutuun, joka sijaitsee lauseen « Olen lukenut ja hyväksyn Ehdot sekä Tietosuojakäytännön. » vasemmalla puolella. Tämä vaihe tapahtuu sen jälkeen, kun Asiakas on saanut mahdollisuuden tarkistaa Tilaus yksityiskohtaisesti ja sen kokonaishinnan sekä korjata mahdolliset virheet ennen sen vahvistamista ilmaistakseen lopullisen hyväksyntänsä.

Yleiset myyntiehdot ovat saatavilla Sivustolla ja ne toimitetaan Asiakkaalle kestävällä välineellä Vastaanottokuittauksen liitteenä.

Sopimus katsotaan Osapuolten välillä tehdyksi siitä hetkestä, kun Myyjä on lähettänyt Vastaanottokuittauksen.

Myyjä varmistaa, että kirjallinen Sopimus säilytetään siitä hetkestä, kun Sopimus on tehty, ja kymmenen vuoden ajan Tilaus Toimituksesta. Asiakas voi päästä käsiksi arkistoituun Sopimukseen lähettämällä yksinkertaisen pyynnön Myyjälle (https://www.maxityre.fi/contact).

Asiakasta informoidaan siitä, että Sopimuksen tekeminen tuo mukanaan velvoitteen maksaa Hinta Myyjän hyväksi.

3. TUOTTEET

3.1 TUOTTEIDEN OMINAISUUDET

Tuotteiden olennaiset ominaisuudet ja hinnat on ilmoitettu kussakin Sivustolla julkaistussa Tuotetarjouksessa. Nämä seikat ovat sopimustietoja, jotka sitovat Myyjää sopimuksen tekemisen yhteydessä Asiakkaan kanssa, edellyttäen, että kyseiset Tuotteet ovat varastossa saatavilla.

Jokaisessa renkaassa on sivussa DOT-numero, joka on koostettu seuraavasti:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation
 • B9 : Tehtaan koodi, jossa rengas on valmistettu
 • 4W : Valmistajan oma dimensionaalinen koodi
 • HWNX : Valmistajan oma valinnainen koodi
 • 3903 : Renkaan valmistuspäivämäärä, joka vastaa vuoden 2003 39. viikkoa.

4. TILAUS

4.1 SIVUSTON KÄYTTÖ

Julkinen sivusto on kaikkien vierailijoiden käytettävissä ympäri vuoden, 7 päivää viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa, edellyttäen, että sivuston teknistä ylläpitoa, huoltoa ja päivitystä varten tarvittavat keskeytykset, jotka Myyjä katsoo tarpeellisiksi toteuttaa, sekä kaikki Myyjästä riippumattomat tekniset ongelmat otetaan huomioon.

Kaikki asiakkaan sivustolle pääsyn varmistamisesta aiheutuvat kulut ovat yksinomaan asiakkaan vastuulla, mukaan lukien tietokonelaitteiston kustannukset, internet-yhteyden tilaus ja kaikki ohjelmistot.

4.2 TUOTTEEN TAI TUOTTEIDEN VALINTA

Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että tuotteen tai tuotteiden etsiminen ja valinta tapahtuu hänen omalla ja yksinomaisella vastuullaan.

Asiakkaan hakuja helpottaakseen Myyjä tarjoaa asiakkaan käyttöön sivustollaan (i) hakupalkin, johon asiakas voi vapaasti syöttää avainsanoja ja (ii) hakutyökalun, joka perustuu tuotteiden eri ominaisuuksiin ja joka on listattu valintalistana. Näiden työkalujen toimivuus, hyödyllisyys, kattavuus ja relevanssi eivät ole Myyjän takaamia.

Asiakkaan on tutustuttava Myyjän sivustolla tarjottujen tuotteiden koko tarjontaan ja suoritettava tarvittavat tutkimukset valitsemastaan mallista ja kilpailijoista, jotta hän voi arvioida tuotetarjouksen merkityksen, edun ja soveltuvuuden omiin tarpeisiinsa.

Myyjä tarjoaa tiedoksi:

 • TECDOC-tiedot ajoneuvon ja osien välisestä yhteydestä;
 • BMF-tiedot ajoneuvon, renkaiden ja vanteiden välisestä yhteydestä;
 • valmistajien tiedot ajoneuvojen ja ketjujen välisestä yhteydestä;
 • tiedot ajoneuvojen ja tuotteiden yhteensopivuudesta.

Myyjä ei missään tapauksessa takaa näiden tietojen merkitystä, tarkkuutta eikä kattavuutta, jotka on annettu ainoastaan tuotehaun helpottamiseksi. Asiakkaan on varmistettava, että valitut tuotteet soveltuvat ja vastaavat hänen ajoneuvoaan.

Asiakasta erityisesti kehotetaan tutustumaan tuotearvosteluihin sekä tuotetarjouksen alla esitettyihin samankaltaisiin renkaisiin, jotta hän voi arvioida, täyttääkö nähty tuote hänen tarpeensa.

Tuotteen valinta suoritetaan napsauttamalla "Lisää ostoskoriin" -toimintoa valitun määrän jälkeen.

Tämä toimenpide ainoastaan sisällyttää valitun tuotteen asiakkaan ostoskoriin eikä tässä vaiheessa aiheuta ostovelvoitetta.

Kun asiakas katsoo ostostensa valinnan olevan valmis, hänen tulee siirtyä "Ostoskori" -osioon tarkistaakseen tuotteiden ja määrien oikeellisuuden sekä tutustuakseen tilauksensa kokonaishintaan.

Ennen tilauksen lopullista vahvistamista asiakas voi muokata ostoskoriaan milloin tahansa ja hänellä on mahdollisuus tarkistaa tilauksensa yksityiskohdat ja kokonaishinta sekä korjata mahdolliset virheet ennen sen lopullista vahvistamista ja siten ilmaista lopullisen hyväksyntänsä.

4.3 ASIAKASTILIN LUOMINEN JA KÄYTTÖ

Tilauksensa loppuun saattamiseksi asiakkaan on luotava henkilökohtainen tili (jos sitä ei ole jo luotu aikaisemman tilauksen yhteydessä). Tätä varten Kuluttajan ja Ei-ammattilaisen on annettava voimassa oleva sähköpostiosoite ja luotava salasana sekä ilmoitettava henkilöllisyytensä, puhelinnumeronsa ja osoitteensa. Ammattilainen luo puolestaan "ammattilaisen tilin" antamalla voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja luomalla salasanan sekä ilmoittamalla etunimensä, sukunimensä, yrityksen nimen, puhelinnumeron ja osoitteen.

Asiakasta kehotetaan täyttämään kaikki henkilökohtaisen tilinsä hyödylliset tiedot, tietäen että tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

Kaikki asiakkaiden henkilökohtaiset tiedot kerätään ja käsitellään tarkoituksiin ja ehdoin, jotka on määritelty alla olevassa Artikkelissa 14 ja Tietosuojaselosteessa.

Asiakas sitoutuu antamaan todenmukaisia ja vilpittömiä tietoja ja ilmoittamaan Myyjälle kaikista niihin liittyvistä muutoksista. Sivustolla on saatavilla yhteenveto annetuista tiedoista. Tietojen antamatta jättäminen tarkoittaa tilin luomisesta luopumista ja estää asiakasta vahvistamasta tilaustaan.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat ehdottoman henkilökohtaisia ja luottamuksellisia: asiakas sitoutuu olemaan paljastamatta niitä kolmannelle osapuolelle tai luovuttamatta niitä. Kaikki näiden tunnusten ja salasanan avulla tehty tilaus katsotaan asiakkaan tekemäksi ja sitouttaa hänet siten Myyjään, paitsi jos tilaus on tehty kolmannen osapuolen toimesta Myyjän sivuston turvallisuuspuutteen vuoksi. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti Myyjälle kaikista tunnustensa ja salasanansa luvattomasta käytöstä, josta hän saa tietää.

Asiakas voi korjata milloin tahansa syöttämiensä tietojen kirjoitusvirheitä. Myyjä ei ole vastuussa mahdollisista kirjoitusvirheistä ja niistä aiheutuvista seurauksista, kuten toimituksen viivästymisestä ja/tai virheestä. Tässä yhteydessä kaikki tilauksen uudelleen lähettämisen kulut ovat kokonaan asiakkaan vastuulla.

Henkilökohtainen tili mahdollistaa asiakkaan pääsyn seuraaviin tietoihin:

 • Tilauksesi – Asiakaspalvelu: sivustolla tehdyt tilaukset;
 • Muokkaa tietojasi: asiakkaan ilmoittamat henkilökohtaiset tiedot, joita hän voi muokata milloin tahansa.

Myyjä varaa oikeuden poistaa käytöstä, ilman viivytystä tai korvausta, minkä tahansa asiakkaan tilin, jos asiakas rikkoo näitä yleisiä ehtoja ja käyttää tiliä petollisesti tai laittomasti itse tai kolmannen osapuolen toimesta.

Asiakas voi poistaa tilinsä käytöstä ilmoittamalla Myyjälle päätöksestään sähköpostitse osoitteeseen https://www.maxityre.fi/contact. Myyjä poistaa tilin käytöstä enintään seitsemänkymmentäkaksi (72) tuntia tämän sähköpostin vastaanottamisesta.

4.4 TILAUKSEN VAHVISTAMINEN

Asiakas vahvistettuaan ostoskorinsa, luotuaan tilinsä, syötettyään toimitusosoitteen, valittuaan maksutapansa, häntä pyydetään vahvistamaan tilauksensa lopullisesti suorittamalla maksu "Siirry turvalliseen maksuun" -toiminnolla. Tämän toimenpiteen voimaantulo edellyttää näiden yleisten myyntiehtojen ennakkohyväksyntää (ks. yllä).

Tilauksen lopullinen vahvistaminen johtaa Asiakkaan velvoitteeseen suorittaa Hinta Myyjän hyväksi.

Myyjän vastaanotettua maksun Asiakas saa Myyjältä sähköpostitse tilausvahvistuksen.

4.5 TILAUKSEN PERUUTTAMINEN (PURKAVA EHTO)

Tämä Artikkeli sisältää purkavan ehdon, joka määrittelee sitoumukset, joiden täyttämättä jättäminen johtaa Myynnin purkautumiseen.

4.5.1 Tilauksen peruuttaminen Asiakkaan toimesta
 1. Mukavuus:
  lopullisen tilauksen vahvistamisen jälkeen Asiakkaalla on mahdollisuus pyytää tilauksensa peruuttamista omasta vapaasta tahdostaan, edellyttäen, että tilauksen Tuotteet eivät ole vielä valmisteluvaiheessa;
 2. Toimituksen viivästys tai kieltäytyminen:
  tapauksessa, jossa on myyjän toimituksen viivästys tai kieltäytyminen toimittamisesta, ja ehtojen sekä menettelytapojen mukaisesti, jotka on muistutettu Artiklassa 8.2;
 3. Peruuttaminen:
  tapauksessa, jossa peruutusoikeutta käytetään Artiklan 9 ehtojen mukaisesti;
 4. Virheellinen vastaavuus:
  tapauksissa, jotka koskevat virheellistä vastaavuutta, jotka on mainittu Artiklassa 10.2;
 5. Piilevä vika:
  tapauksessa, jossa on piilevä vika Artiklan 10.2 merkityksessä; ja
 6. Ylivoimainen este:
  tapauksessa, jossa Myyjän on lopullisesti estynyt täyttämästä velvoitteitaan Ylivoimaisen esteen vuoksi, joka on sovellettu Artiklan 13 mukaisesti.
4.5.2 Tilauksen peruuttaminen Myyjän toimesta

Myyjä voi peruuttaa Tilauksen eli purkaa Kaupan seuraavissa tapauksissa:

 1. Viivästys tai maksun laiminlyönti:
  jos Asiakas laiminlyö maksuvelvoitteensa Artiklan 6 ehtojen mukaisesti;
 2. Tuotteiden saatavuuden puute:
  tapauksessa, jossa varastossa oleva(t) Tuote(t) ovat saatavilla;
 3. Asiakkaan laiminlyönti Tuotteiden vastaanottamisessa ilmoitettuun osoitteeseen:
  tapauksessa, jossa Asiakas laiminlyö Tuotteiden vastaanottamisen ilmoitettuun osoitteeseen Artiklan 8.5 mukaisesti ja ehdoissa;
 4. Force Majeure:
  tapauksessa, jossa Asiakas on estynyt pysyvästi täyttämästä velvoitteitaan Force Majeuren vuoksi Artiklan 13 soveltamisen mukaisesti.
4.5.3 Ennakkoilmoitus

Myyntisopimuksen purkamisen on edeltävä, kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta, laiminlyövän Osapuolen velvoitteen täyttämistä kohtuullisessa ajassa vaativa ennakkoilmoitus, seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:

 • peruutus mielivaltaisesti (Artikkeli 4.5.1(i));
 • erityistapaukset toimituksen kieltäytymisestä ja toimitusajan noudattamatta jättämisestä, joka on asetettu olennaiseksi ehdoksi Artikkelin 8.2 mukaisesti;
 • peruuttamisoikeuden käyttö (Artikkeli 4.5.1(iii));
 • Tuotteiden saatavuuden puute (Artikkeli 4.5.2(ii)); ja
 • Asiakkaan laiminlyönti Tuotteiden vastaanottamisessa ilmoitettuun osoitteeseen (Artikkeli 4.5.2(iii)).

Tämä ennakkoilmoitus viittaa tähän Artikkeliin 4.5 ja mainitsee nimenomaisesti purkamisen perusteen sekä sen, että jos laiminlyövä Osapuoli ei täytä velvoitettaan, toisella Osapuolella on oikeus purkaa Myynti.

Asiakasta kehotetaan tarkistamaan mahdolliset lisäehdot ennakkoilmoituksesta, jotka on määritelty näissä Yleisissä myyntiehdoissa ja jotka on sovittu kunkin yllä mainitun Tilauksen peruutustapauksen osalta.

4.5.4 Muodollisuudet sopimuksen purkamisessa

Osa, joka haluaa purkaa Kaupan, voi tehdä sen:

 • ilmoituksella, jossa viitataan vedottuun purkamisperusteeseen;
 • oikeudenkäynnin kautta.

Peruutusoikeuden käyttämisen tapauksessa edellä mainittu ilmoitus tehdään peruutuslomakkeella tai muulla yksiselitteisellä lausumalla Artiklan 9 mukaisesti.

Mikäli kyseessä on asiakkaan mielivaltaisen peruutuksen tapaus, ilmoitus tehdään Asiakkaan toimesta hänen tilinsä kautta valitsemalla kyseinen Tilaus ja avaamalla valitus tukipalvelun kautta lippujärjestelmää käyttäen.

4.5.5 Sopimuksen purkamisen ajankohta

Kaupan purkaminen tulee voimaan:

 • toisen Osapuolen vastaanotettua edellä mainitun ilmoituksen (paitsi tapauksessa, jossa Yhtiö on sillä välin suorittanut velvoitteensa Artiklan 4.5.1(ii) mukaisesti);
 • tuomioistuimen päätöksellä, jos kyseessä on oikeudellinen purkaminen.
4.5.6 Purkautumisen vaikutukset

Mahdolliset palautukset tapahtuvat seuraavissa olosuhteissa:

 • purkautuminen mielivaltaisesti (Artikkeli 4.5.1(i)): tilauksen palautus enintään kymmenen (10) arkipäivän kuluessa myyjän vahvistussähköpostista, käyttäen samaa maksutapaa kuin asiakas tilauksen yhteydessä;
 • purkautuminen toimituksen viivästymisen tai toimituksesta kieltäytymisen vuoksi (Artikkeli 4.5.1(ii)): tilauksen palautus artikkelin 8.2 ehtojen mukaisesti;
 • purkautuminen peruuttamisen seurauksena (Artikkeli 4.5.1(iii)): tilauksen palautus Artikkelin 9 ehtojen mukaisesti;
 • purkautuminen tuotteen virheellisyyden vuoksi (Artikkeli 4.5.1(iv)): myyjä palauttaa kuluttaja-asiakkaalle tai ei-ammattimaiselle asiakkaalle maksetun hinnan ja tuotteen tai tuotteiden palautuskulut heti tuotteen tai tuotteiden vastaanottamisen tai asiakkaan palautuksen todisteen saamisen jälkeen, viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa. Palautus suoritetaan käyttäen samaa maksutapaa kuin kuluttaja-asiakas tai ei-ammattimainen asiakas käytti tilauksen tekemiseen, ellei tämä ole nimenomaisesti suostunut muuhun ja joka tapauksessa ilman lisäkuluja;
 • purkautuminen varaston saatavuuden puutteen vuoksi (Artikkeli 4.5.2(ii)): tilauksen palautus enintään kolmen (3) arkipäivän kuluessa myyjän purkautumisilmoituksen sähköpostista, käyttäen samaa maksutapaa kuin asiakas tilauksen yhteydessä; ja
 • asiakkaan laiminlyönti tuotteiden vastaanottamisessa ilmoitettuun osoitteeseen (Artikkeli 4.5.2(iii)): tilauksen palautus enintään kolmen (3) arkipäivän kuluessa myyjän purkautumisilmoituksen sähköpostista, käyttäen samaa maksutapaa kuin asiakas tilauksen yhteydessä ja vähennettynä palautuskuluista ja mahdollisista uudelleentoimitusyritysten kuluista, jotka mainitaan Artikkelissa 8.5.

Myyntisopimuksen purkautuminen ei vaikuta Artikloihin 21 ja 22, jotka pysyvät voimassa osapuolten välillä.

5. HINTA

Jokaisen tuotetarjouksen yhteydessä ilmoitetaan yksikköhinta ilman veroja (Veroton). Viitevaluuttana on euro.

Artiklan 19 mukaisesti alla, kaikki Tilaukset ovat Andorran ruhtinaskunnan lakien alaisia, ja katsotaan tehtyiksi kyseisellä alueella, jossa Myyjä on perustettu. Tämän seurauksena Tuotetarjousten hinnat eivät sisällä mahdollisia ympäristömaksuja, jotka ovat sovellettavissa Andorran ruhtinaskunnan ulkopuolella.

Myyjä pidättää oikeuden muuttaa hintojaan milloin tahansa. Asiakasta informoidaan siitä, että Tuotetarjousten hinnat voivat vaihdella useita kertoja päivässä. Tilauksen hinnat ovat niitä, jotka näkyvät Sivustolla juuri ennen Tilauksen lopullista vahvistamista Artiklan 4.4 mukaisesti.

Tietyissä Tuotetarjouksissa Myyjä tarjoaa Asiakkaalle työkalun hinnan vertailuun tietyistä kilpailijoistaan. Saadakseen tietää, milloin kilpailijan hinta on Myyjän toimesta kerätty, Asiakasta kehotetaan siirtämään hiiri kyseisen hinnan päälle, jolloin tekstikupla ilmestyy näyttäen päivämäärän ja ajan, jolloin kilpailijan hinta on kerätty Myyjän toimesta.

Tilauksen kokonaishinta koostuu seuraavista:

 • Asiakkaan valitsemien tuotteiden ja palveluiden kokonaishinnasta; ja
 • mahdollisista toimituskuluista (paitsi tarjous toimituskuluista tietyin ehdoin).

6.1 MAKSAMINEN LUOTTOKORTILLA

Myyjä hyväksyy maksut ainoastaan Visa, Mastercard tai Maestro -luottokorteilla.

Turvallinen online-maksaminen luottokortilla suoritetaan maksupalveluntarjoajan kautta.

Kaikki luottokorttimaksuvaiheet ovat HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT -maksujärjestelmän alaisia, ja ne ovat täysin salattuja ja suojattuja. Käytetty protokolla on SSL yhdistettynä pankkimonetiikkaan (3D secure -protokolla).

Tämä tarkoittaa, että tilaukseen liittyvät tiedot ja luottokortin numero eivät kulje salaamattomina Internetissä. Luottokortin numeroa ei tulosteta millekään paperille, laskulle, kuittilomakkeelle tai muulle listaukselle.

Myyjä ei ole tietoinen korttinumeroista. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT ei säilytä korttinumeroita siirrettyään maksutapahtuman kauppiaan pankille. Näin ollen kukaan ei pääse käsiksi ostajien luottokorttitietoihin, ei tietokoneen kautta eikä painettuna. Luottokorttinumeron hakkerointiriski on lähes olematon, kun ostos tehdään Myyjän HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT-varustetulla verkkosivustolla.

Ammattilaiset voivat myös käyttää Myyjän valitsemaa GoCardless (gocardless.com) suoraveloitusjärjestelmää. Tämä järjestelmä on täysin salattu.

Luottokorttimaksuissa tapahtuma veloitetaan välittömästi asiakkaan suoritettua maksun. Kortilla annettu maksusitoumus on peruuttamaton. Ilmoittaessaan pankkitietonsa Myynnin yhteydessä, asiakas valtuuttaa Myyjän veloittamaan kortilta hinnan, joka vastaa ilmoitettua hintaa. Asiakas vahvistaa olevansa kyseisen veloitettavan kortin laillinen haltija ja että hänellä on laillinen oikeus käyttää sitä. Virheen sattuessa tai jos korttia ei voida veloittaa, Tilaus voidaan peruuttaa edellä mainituin ehdoin.

Etämyyntisopimukseen liittyvät toiminnot hoitaa AD TYRES INTERNATIONAL EU, joka sijaitsee osoitteessa Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - yhtiön rekisteröintinumero OC 1277.

6.2 MAKSAMINEN PAYPALIN KAUTTA

Asiakas, joka käyttää maksamiseen Paypal-palvelua (www.paypal.com), tulee omistaa tai luoda tili kyseiselle palveluntarjoajalle (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Paypalin kautta suoritetut transaktiot ovat suojattuja 3D-Secure -protokollalla. Myyjä ei missään vaiheessa pääse käsiksi asiakkaan pankkitietoihin.

6.3 MAKSAMINEN PANKKISIIRROLLA

Asiakas voi suorittaa maksunsa SEPA-pankkisiirrolla Myyjän tilille, jonka tiedot ovat seuraavat:

Tilin omistaja: AD Tyres International SLU
IBAN: BE21 9672 1585 7803
BIC (SWIFT-KOODI): TRWIBEB1XXX
Wise.

Jotta tämä siirto voidaan ottaa huomioon Myyjän toimesta, on välttämätöntä, että Asiakas ilmoittaa tilauksensa numeron siirron viitteessä tai siihen varatussa kentässä. Tilauksen numero muistutetaan Asiakkaalle SEPA-siirtoa varten omistetulla sivulla.

Tilaus käsitellään vasta siirron vastaanottamisen ja vahvistamisen jälkeen. Tämän seurauksena ilmoitettu toimitusaika voi vaihdella riippuen maksun vastaanottamisen ajankohdasta.

Mikäli maksu suoritetaan pankkisiirrolla, lähettävän pankin mahdollisesti perimät lisäkulut eivät vähennetä vastaanotettavasta maksusta.

7. OMAISUUS JA RISKIEN SIIRTYMINEN

Tuotteet siirtyvät Asiakkaan omistukseen heti, kun Tilaus on vahvistettu. Tästä johtuen Asiakas on yksin vastuussa Tuotteiden tuonnista ja maahantuonnista valitsemaansa kohdemaahan toimitusta varten. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan mahdolliset hänen vastuulleen kuuluvat velvoitteet Tuotteiden tuonnin yhteydessä kyseiseen kohdemaahan.

Kaikki Tuotteiden katoamisen tai vahingoittumisen riski siirtyy Ammattiasiakkaalle heti, kun omistusoikeus on siirtynyt.

Kaikki Tuotteiden katoamisen tai vahingoittumisen riski siirtyy Kuluttaja-Asiakkaalle siinä hetkessä, kun hän itse tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli, joka ei ole Myyjän ehdottama kuljetusyhtiö, ottaa fyysisesti Tuotteet haltuunsa.

Kun Kuluttaja tai Ei-Ammattimainen Asiakas valitsee Tuotteiden Toimituksen kuljetusyhtiölle, joka ei ole Myyjän ehdottama, katoamisen tai vahingoittumisen riski siirtyy Kuluttajalle tai Ei-Ammattimaiselle Asiakkaalle siinä hetkessä, kun hyödyke luovutetaan kuljetusyhtiölle.

8. TOIMITUS

Tilauksen toimitus tapahtuu Asiakkaan valinnan mukaan, joka ilmaistaan tilauksen yhteydessä, toimittamalla tilaus Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

8.1 TOIMITUSKULUT

Autojen varaosien ja kaikkien muiden tuotteiden osalta toimituskulut ilmoitetaan ostoskorissa.

Renkaiden osalta toimituskulut ovat ilmaiset Asiakkaalle, kun ostetaan kaksi (2) samanlaista tuotetta. Yksittäisen tuotteen ostossa (auton renkaat, vanteet) toimituskulut ovat Asiakkaan vastuulla, paitsi moottoripyörän renkaissa, joissa toimituskulut ovat ilmaiset jo ensimmäisestä ostetusta renkaasta lähtien.

8.2 TOIMITUSAIKA

Myyjä sitoutuu toimittamaan Tilauksen enintään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Tilauksen vahvistamisesta (« Toimitusaika »). Asiakas tunnustaa ja hyväksyy varauksetta, että mikään muu Sivustolla mainittu aika ei ole Myyjän sitova sitoumus Asiakkaalle.

Asiakasta informoidaan vain ohjeellisesti, että toimitus tapahtuu keskimäärin kahden (2) ja kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa Tilauksen hinnan täydestä maksamisesta. Jos useita Tuotteita valitaan saman Tilauksen yhteydessä, niitä ei välttämättä toimiteta samana päivänä, eikä tämä voi aiheuttaa Asiakkaalle oikeutta mihinkään vaatimukseen.

Mainittu Toimitusaika keskeytyy seuraavissa tapauksissa:

 1. maksun viivästyminen;
 2. Asiakkaan ilmoittamassa osoitteessa oleva virhe;
 3. Asiakkaan tai hänen valtuutetun edustajansa poissaolo Tilauksen vastaanottamisen yhteydessä.

Tapauksissa (i) ja (ii), Toimitusaika alkaa kulua uudelleen maksutapahtuman selvittämisen jälkeen uudelle kolmenkymmenen (30) päivän ajanjaksolle.

Tapauksessa (iii), Asiakas ja Myyjä (tai tarvittaessa kuljetusyhtiö) sopivat uudesta toimituspäivästä, jolloin Asiakas sitoutuu olemaan itse tai hänen edustajansa läsnä.

Jos Myyjä laiminlyö velvollisuutensa toimittaa Tilaus Toimitusajan kuluessa, Kuluttaja tai Ei-ammattimainen voi purkaa Kaupan, jos hän on asettanut Myyjälle kohtuullisen lisäajan Tilauksen toimittamiseksi ja Myyjä ei ole suorittanut toimitusta tässä ajassa.

Kauppa katsotaan puretuksi, kun Myyjä on vastaanottanut kirjeen tai kirjoituksen, jossa ilmoitetaan tästä purkamisesta, ellei Myyjä ole suorittanut toimitusta sillä välin.

Kuluttaja tai Ei-ammattimainen voi kuitenkin purkaa Kaupan välittömästi:

 • kun Myyjä kieltäytyy toimittamasta Tilausta tai kun on ilmeistä, että hän ei toimita Tilausta;
 • kun Myyjä ei suorita velvollisuuttaan toimittaa Tilausta määräpäivänä tai Toimitusajan päättymisen jälkeen ja tämä aika on Kuluttajalle tai Ei-ammattimaiselle sopimuksen olennainen ehto. Tämä olennainen ehto johtuu sopimuksen tekemisen ympäröivistä olosuhteista tai Kuluttajan tai Ei-ammattimaisen ennen sopimuksen tekemistä esittämästä nimenomaisesta pyynnöstä.

Kaupan purkamisen lisäksi Kuluttaja tai Ei-ammattimainen voi käyttää kaikkia muita kansallisen lainsäädäntönsä mukaisia oikeussuojakeinoja.

Kuluttajaa ja Ei-ammattimaista kehotetaan lisäksi tutustumaan Artiklaan 4.5 koskien purkamista.

Nämä Kuluttajan tai Ei-ammattimaisen oikeudet eivät vaikuta vahingonkorvausten määräämiseen.

Kun Kauppa on purettu tämän Artiklan ehtojen mukaisesti, Yhtiö palauttaa Kuluttajalle tai Ei-ammattimaiselle kaikki maksetut summat viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä päivästä, kun Kauppa on irtisanottu.

8.3 VAIKEUDET TOIMITETUISSA TUOTTEISSA

Asiakkaan, hänen asiamiehensä tai edustajansa on tarkistettava Tuotteiden kunto toimituksen yhteydessä, tapahtuipa toimitus sitten hänen kotiosoitteeseensa. Asiakas vastaa itse siitä, että hän informoi ja antaa ohjeet asiamiehilleen tai edustajilleen Tuotteiden kunnon tarkistamiseksi.

Asiakkaan, hänen asiamiehensä tai edustajansa on ilmoitettava Kuljetusyhtiölle kaikista Tuotteisiin liittyvistä varauksista toimituksen yhteydessä. Nämä varaukset on mainittava selkeästi ja tarkasti Toimituskuitissa.

Jos Tilausta koskevat Tuotteet eivät ole sopimuksenmukaisia tai jos vastaanotettu paketti on vaurioitunut, Asiakas voi kieltäytyä Toimituksesta. Hänen on sen jälkeen ilmoitettava siitä viipymättä Myyjälle ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun tikettijärjestelmän kautta.

Sopimuksenmukaisuuspuutteen tapauksessa sovelletaan jäljempänä olevan Artiklan 10.3 määräyksiä.

Vaurioituneen ja hylätyn paketin tapauksessa avataan reklamaatio Kuljetusyhtiölle Tilausta koskevista Tuotteista. Asiakkaalta pyydetään vahingoittuneesta paketista päivätty ja allekirjoitettu todistus reklamaation avaamiseksi.

Reklamaatioiden käsittelyaika Kuljetusyhtiössä on vähintään kymmenen (10) arkipäivää ja voi kestää jopa neljä (4) viikkoa sen avaamisesta. Nämä ajat ovat Myyjän kokemuksen perusteella antamia suuntaa-antavia tietoja eivätkä ne siten ole millään tavalla sitovia.

Näiden määräysten soveltaminen ei vaikuta Asiakkaan muihin oikeuksiin, jotka hänellä on sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

8.4 TOIMITUSKUITTI

Kuljetusliike luovuttaa Asiakkaalle allekirjoitusta vastaan Toimituskuitin, jossa nimenomaisesti mainitaan mahdollisuus tehdä varauksia erityisesti tuotteiden ilmeisten vikojen tai käyttöohjeen puuttumisen osalta.

Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että hänen itsensä, hänen asiamiehensä tai edustajansa tällaisen Toimituskuitin allekirjoitus muodostaa kiistattoman todisteen Koko Tilauksen Toimituspäivästä tai, mikäli kyseessä on erillinen toimitus saman Tilauksen tuotteista, kyseisen toimituksen tuotteita koskevasta Toimituspäivästä.

8.5 TOIMITUKSEN AIKAISET VAIKEUDET

Myyjä sitoutuu toimittamaan Tilauksen asiakkaan toimitusosoitteeseen, joka on annettu Tilauksen yhteydessä. Tässä yhteydessä asiakas sitoutuu antamaan Myyjälle olemassa olevan, täydellisen ja tarkan toimitusosoitteen paikkaan, jossa Tilauksen toimitus on mahdollista ja sallittua.

Mikäli asiakkaan ilmoittamassa toimitusosoitteessa on virhe, osoitteen muuttaminen aiheuttaa uudelleenlähetyskuluja. Nämä kulut, jotka ovat viisitoista (15) euroa, ovat asiakkaan vastuulla ja laskuttaa Myyjä.

Asiakas takaa Myyjälle oman läsnäolonsa paikan päällä tai asianmukaisesti valtuutetun edustajan tai henkilökunnan jäsenen läsnäolon Tilauksen vastaanottamiseksi. Jos näin ei ole, Myyjä ei voi olla vastuussa mahdollisista toimitusviivästyksistä.

Jos asiakas on poissa toimituksen yhteydessä, hänen on otettava yhteyttä hänen pakettiaan kuljettavaan Kuljetusyritykseen sopiaakseen uudesta toimituspäivästä tai noudosta lähimmästä varastosta.

Toinen toimitusyritys laskutetaan kolme (3) euron uudelleentoimitusyritysmaksuna Myyjän hyväksi.

Jos asiakas ei ole ottanut yhteyttä Kuljetusyritykseen tämän asettamassa määräajassa, paketit lähetetään takaisin Myyjän varastoihin, joka ilmoittaa Tilauksen peruuntumisesta ja Kaupan purkautumisesta palautuspaketin vastaanoton yhteydessä.

Palautuskulut, kolme­kymmentä (30) euroa pakettia kohden, ovat yksinomaan asiakkaan vastuulla.

Palautuskulut sekä mahdolliset uudelleentoimituskulut vähennetään Tilauksen hyvityksen yhteydessä.

8.6 PANTTAUSTUOTTEET

Jotkin Tuotteet voivat olla pantattuja. Niistä mainitaan erikseen "Panttikappale vaihto-ohjelman alaisena" niiden teknisessä esitteessä.

Panttattujen Tuotteiden hinta sisältää osan hinnan ja pantin eli summan, jonka valmistaja vaatii varmistaakseen, että vanhat varaosat palautetaan niiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten.

Uuden Tuotteen vastaanottamisen jälkeen Asiakkaan on palautettava käytetty Tuote Myyjälle tämän ilmoittamaan osoitteeseen pantattujen Tuotteiden palautuksia varten enintään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa uuden Tuotteen vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa Asiakas ei voi saada panttia takaisin.

Palautettavan Tuotteen tulee olla vastaava, täydellinen ja sijoitettu uuden Tuotteen pakkausmateriaaliin. Palautuskulut ovat Asiakkaan vastuulla.

Käytetyn Tuotteen vastaanottamisen jälkeen Myyjä palauttaa Asiakkaalle pantin määrän enintään viidentoista (15) päivän kuluessa edellyttäen, että käytetty Tuote on yllä mainittujen vaatimusten mukainen.

Hyvitys suoritetaan käyttäen samaa maksutapaa, jota Asiakas käytti uuden Tuotteen ostamiseen.

9. PERUUTUSOIKEUS

9.1 PERUUTUSOIKEUDEN HALTIJA

Peruutusoikeuden ("Peruutusoikeuden Haltija") omistaa Kuluttaja-asiakas, kun Sopimus on tehty etämyynnissä, puhelinmyynnissä tai kotimyynnissä.

9.2 PERUUTUSOIKEUDEN MÄÄRÄAIKA

Peruutusoikeuden haltijalla on neljäntoista (14) päivän (jäljempänä "Peruutusaika") ajanjakso käyttääkseen peruutusoikeuttaan ilman, että hänen tarvitsee perustella päätöstään tai kantaa muita kustannuksia kuin tässä artikkelissa mainitut.

Peruutusaika alkaa kulua siitä, kun Peruutusoikeuden haltija tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli, joka ei ole kuljetusliike, on vastaanottanut tuote(t). Jos Sopimus on tehty liiketilojen ulkopuolella, Peruutusoikeuden haltija voi käyttää peruutusoikeuttaan heti Sopimuksen tekemisestä lähtien.

Tapauksessa, jossa usean tuotteen Myynti toimitetaan erikseen tai tapauksessa, jossa Myynti koskee tuotetta, joka koostuu useista eristä tai osista, joiden toimitus on hajautettu määritellylle ajanjaksolle, Peruutusaika alkaa kulua viimeisen tuotteen tai erän tai viimeisen osan vastaanottamisesta.

Tapauksessa, jossa Tilaus sisältää tuotteiden säännöllisen toimituksen määritellyn ajanjakson aikana, Peruutusaika alkaa kulua ensimmäisen tuotteen vastaanottamisesta.

Sopimuksen tekopäivää tai tuotteen vastaanottopäivää ei lasketa mukaan Peruutusaikaan. Peruutusaika alkaa kulua ensimmäisen päivän ensimmäisestä tunnista ja päättyy viimeisen päivän viimeisen tunnin umpeutuessa. Jos Peruutusaika päättyy lauantaina, sunnuntaina tai arkipyhinä tai vapaapäivinä, sitä jatketaan seuraavaan arkipäivään.

9.3 PERUUTUSOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN

Peruutusoikeuden haltijan on ilmoitettava myyjälle peruutuspäätöksestään lähettämällä myyjälle ennen Peruutusajan päättymistä täytetty lomake täältä saatavilla (ja näiden ehtojen lopussa) tai mikä tahansa muu yksiselitteinen lausuma peruutushalustaan, joka on lähetetty sähköpostitse (https://www.maxityre.fi/contact).

Peruutusoikeuden käytön todistustaakka on Peruutusoikeuden haltijalla.

9.4 TUOTE(TA)N PALAUTTAMINEN

Peruutusoikeuden haltijan on palautettava tai toimitettava tuote(t) myyjälle tai myyjän nimeämälle henkilölle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun hän on ilmoittanut päätöksestään peruuttaa, ellei myyjä tarjoa noutaa tuote(ta) itse.

Peruutusoikeuden haltija vastaa ainoastaan tuote(ta)n palauttamisesta aiheutuvista suorista kustannuksista.

Peruutusoikeuden haltija voi järjestää tuotteen tai tuotteiden palautuksen itse kattaen suoraan siihen liittyvät kulut tai pyytää myyjältä, tämän hyväksynnän varaisesti, palautuksen kattamista, joka laskutetaan peruutusoikeuden haltijalta arvioiden mukaan kolme­kymmentä (30) euroa per tuote (kuljetusyhtiön vahvistusta odotettaessa).

Peruutusoikeuden haltijan vastuu voidaan asettaa ainoastaan, jos tuote(ta) on käsitelty tavalla, joka on aiheuttanut niiden arvon alenemista, ja joka ei ole ollut tarpeen tuote(ta)n laadun, ominaisuuksien ja toimivuuden varmistamiseksi.

6. TALOUDELLISET EHDOT

Maksu on suoritettava välittömästi tilauksen yhteydessä, ja myyjä käsittelee tilauksen vasta asiakkaan suoritettua maksun kokonaisuudessaan.

Mikäli maksua ei ole vastaanotettu kolmen (3) päivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta, asiakas saa myyjältä ilmoituksen, jossa häntä kehotetaan suorittamaan maksu neljän (4) päivän lisäajan kuluessa. Ellei maksua suoriteta, myyjällä on oikeus peruuttaa tilaus ja siten purkaa kauppa.

Asiakas voi suorittaa tilauksensa maksun seuraavilla maksutavoilla:

 • pankkikortti;
 • SEPA-tilisiirto (mahdollisuus automaattisiin veloituksiin ammattilaisille).

Asiakas vastaa kaikista maksuprosessin aikana tapahtuneista virheellisistä syötteistä sekä kaikista maksuvälineiden anomaliasta tai toimintahäiriöistä.

Myyjällä on oikeus vaatia kaikilta ammattilaisasiakkailta viivästyskorkoja, jotka ovat maksettavissa seuraavana päivänä eräpäivän jälkeen. Viivästyskorkojen korkoprosentti on yhtä suuri kuin Euroopan keskuspankin viimeisimmässä rahoitusoperaatiossa soveltama korko lisättynä 10 prosenttiyksiköllä. Käytettävä korkoprosentti ensimmäisellä vuosipuoliskolla on voimassa oleva korko kyseisen vuoden tammikuun 1. päivänä. Toisella vuosipuoliskolla käytettävä korko on voimassa oleva korko kyseisen vuoden heinäkuun 1. päivänä. Viivästyskorkoja vaaditaan ilman erillistä muistutusta.

Lisäksi kaikki maksuviiveessä olevat ammattilaisasiakkaat ovat velvollisia maksamaan myyjälle automaattisesti perimismaksun, jonka suuruus on neljäkymmentä euroa (40,00 €). Kun perimiskulut ovat suuremmat kuin tämä kiinteä korvaus, myyjällä on oikeus pyytää lisäkorvausta, joka perustuu todellisiin kuluihin. Kuitenkaan myyjä ei voi vedota näiden korvausten saamiseen, jos suojelu-, saneeraus- tai konkurssimenettelyn avaaminen kieltää velan maksamisen eräpäivänä.

Tapauksessa, jossa veloitus epäonnistuu, kaikki ammattilaisasiakkaat antavat suostumuksensa siihen, että maksamattomat laskut veloitetaan automaattisesti yrityksen pankkikortilta.

Jokaisen maksun suorittamisen jälkeen asiakas saa vahvistuksen sähköpostitse riippumatta käytetystä maksutavasta.

9.5 PALAUTUS

Kun peruutusoikeutta käytetään, Myyjä palauttaa Peruutusoikeuden Omistajalle kaikki maksetut summat, mukaan lukien toimituskulut, ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä päivästä, kun hän on saanut tiedon Peruutusoikeuden Omistajan päätöksestä peruuttaa kauppa.

Edellä mainitusta huolimatta, kun Myyjä ei tarjoa itse tuotteen tai tuotteiden noutoa, Myyjä voi lykätä palautusta kunnes tuote tai tuotteet on saatu takaisin tai kunnes Peruutusoikeuden Omistaja on toimittanut todisteen tuotteen tai tuotteiden lähettämisestä, kumpi näistä päivämääristä on aikaisempi.

Myyjä suorittaa tämän palautuksen käyttäen samaa maksutapaa, jota Peruutusoikeuden Omistaja käytti alkuperäisessä tapahtumassa, paitsi jos Peruutusoikeuden Omistaja on nimenomaisesti suostunut toisen maksutavan käyttöön ja siinä tapauksessa, että palautus ei aiheuta Peruutusoikeuden Omistajalle kuluja.

Myyjä ei ole velvollinen palauttamaan lisäkuluja, jos Peruutusoikeuden Omistaja on nimenomaisesti valinnut kalliimman toimitustavan kuin Myyjän tarjoaman vakio toimitustavan.

9.6 SEURAUKSET

Peruutusoikeuden käyttäminen päättää Osapuolten velvollisuuden joko suorittaa etä- tai kotimyyntisopimus tai solmia se, kun Peruutusoikeuden Omistaja on tehnyt tarjouksen. Etä- tai kotimyyntisopimuksen pääsopimuksen peruutusoikeuden käyttäminen päättää automaattisesti kaikki siihen liittyvät lisäsopimukset ilman muita kuluja Peruutusoikeuden Omistajalle kuin mitä tässä artikkelissa on määritelty.

10. TAKUUT

Kaikkien tämän artiklan mukaisesti säädettyjen takuiden käyttöönottoa on pyydettävä ottamalla yhteyttä Myyjään seuraavassa URL-osoitteessa:

https://www.maxityre.fi/contact

10.1 ENNAKKOVAROITUS

Asiakkaan on varmistettava, että hänen tilaamansa Tuotteet ovat yhteensopivia hänen ajoneuvonsa valmistajan määräysten kanssa.

Asiakkaan on myös noudatettava valmistajan ohjeita ja suosituksia kaikessa, mikä liittyy ajoneuvon turvallisuuteen ja luotettavuuteen, mukaan lukien renkaiden ja vanteiden koko, renkaiden täyttö ja paine sekä renkaiden asennus- ja varastointiehdot.

Mikään tässä artikkelissa mainituista takuista ei kata vikoja, jotka johtuvat asennusvirheestä, eivät Tuotteiden normaalista kulumisesta, eivät seurauksista, jotka johtuvat Tuotteiden virheellisestä käytöstä, eivätkä Tuotteiden vahingoittumisesta Asiakkaan tai hänen alaisensa huolimattomuuden seurauksena.

10.2 VASTAAMUSVAKUUS

10.2.1 Tuotteiden vastaavuus

Myyjä toimittaa Kuluttaja-Asiakkaalle Tuotteita, jotka täyttävät Artikloissa 10.2.2, 10.2.3 ja 10.2.4 esitetyt vaatimukset.

10.2.2 Subjektiiviset vastaavuuskriteerit

Jotta Tuotteet olisivat sopimusehtojen mukaisia, niiden on erityisesti tarvittaessa:

 • vastattava kuvausta, tyyppiä, määrää ja laatua ja niissä on oltava toiminnallisuus, yhteensopivuus, yhteentoimivuus ja muita sopimuksessa määriteltyjä ominaisuuksia;
 • soveltua Kuluttajan tiettyyn tarkoitukseen, jonka hän on ilmoittanut Myyjälle viimeistään Myyntisopimuksen tekohetkellä ja jonka Myyjä on hyväksynyt;
 • toimitettava kaikkien tarvikkeiden ja ohjeiden, erityisesti asennusohjeiden, kanssa kuten Myyntisopimuksessa on määritelty; ja
 • toimitettava päivitysten kanssa kuten Myyntisopimuksessa on määritelty.
10.2.3 Objektiiviset vaatimustenmukaisuuskriteerit

(i) Tuotteiden on täytettävä sopimuksessa määritellyt vaatimustenmukaisuusvaatimukset ja lisäksi:

 1. soveltua tarkoituksiin, joita varten samantyyppisiä tavaroita yleensä käytetään, ottaen huomioon tarvittaessa voimassa olevan Euroopan unionin lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön sekä olemassa olevat tekniset standardit tai, jos tällaisia teknisiä standardeja ei ole, alaa koskevat erityiset käytännesäännöt;
 2. tarvittaessa vastata laadultaan näytettä tai mallia, jonka myyjä on toimittanut Kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä, ja olla kuvauksen mukainen kyseiselle näytteelle tai mallille;
 3. tarvittaessa toimitettava lisävarusteineen, mukaan lukien pakkaus ja asennusohjeet tai muut ohjeet, joita Kuluttaja voi kohtuudella odottaa saavansa; ja
 4. olla määrältään ja laadultaan sekä muilta ominaisuuksiltaan, mukaan lukien kestävyys, toiminnallisuus, yhteensopivuus ja turvallisuus, normaaleja samantyyppisille tavaroille ja joihin Kuluttaja voi kohtuudella odottaa, ottaen huomioon Tuotteiden luonteen ja ottaen huomioon kaikki julkiset lausunnot, jotka Myyjä tai muut toimitusketjussa aikaisemmin olevat henkilöt tai Myyjän tai tällaisten henkilöiden puolesta toimivat henkilöt, mukaan lukien valmistaja, ovat tehneet, erityisesti mainoksissa tai etiketissä.

(ii) Myyjää ei sitoudu (i) kohdassa d) mainittuihin julkisiin lausuntoihin, jos hän osoittaa:

 1. ettei hänellä ollut, eikä hänellä kohtuudella voinut olla tietoa kyseisestä julkisesta lausunnosta;
 2. että sopimuksen tekohetkellä julkista lausuntoa oli korjattu samalla tavalla kuin se oli tehty tai vastaavalla tavalla; tai
 3. ettei Tuotteiden ostopäätöstä olisi voinut vaikuttaa julkinen lausunto.

(iii) Vaatimustenmukaisuusvajetta ei ole (i) kohdan mukaisesti, jos Kuluttajalle on sopimuksen tekohetkellä erikseen ilmoitettu, että Tuotteiden tietty ominaisuus poikkeaa (i) kohdassa määritellyistä objektiivisista vaatimustenmukaisuuskriteereistä ja että Kuluttaja on nimenomaisesti ja erikseen hyväksynyt tämän poikkeaman tehdessään Myyntisopimuksen.

10.2.4 Tuotteiden virheellinen asennus

Kaikki tuotteiden virheellisestä asennuksesta johtuvat vastaavuuspuutteet katsotaan tuotteiden vastaavuuspuutteiksi, jos:

 1. asennus on osa MYYNTISOPIMUSTA ja sen on suorittanut MYYJÄ tai se on tapahtunut hänen vastuullaan; tai
 2. asennuksen, joka olisi pitänyt suorittaa KULUTTAJAN toimesta, on suorittanut tämä ja virheellinen asennus johtuu MYYJÄN toimittamien asennusohjeiden puutteista.
10.2.5 MYYJÄN vastuu

MYYJÄ vastaa KULUTTAJALLE kaikista vastaavuuspuutteista, jotka ovat olemassa tuotteen toimitushetkellä ja jotka ilmenevät kahden (2) vuoden kuluessa siitä hetkestä, ilman että tämä rajoittaa KULUTTAJAN kansallisen lainsäädännön mukaisesti mahdollisesti pidempää määräaikaa, johon KULUTTAJAA kehotetaan tutustumaan.

10.2.6 Todistustaakka

Kaikki vastaavuuspuutteet, jotka ilmenevät yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun tuotteet on toimitettu, oletetaan olleen olemassa tuotteiden toimitushetkellä, ellei toisin todisteta tai ellei tämä oletus ole yhteensopimaton tuotteiden luonteen tai vastaavuuspuutteen luonteen kanssa. Edellä mainittu määräaika sovelletaan ilman että se rajoittaa KULUTTAJAN kansallisen lainsäädännön mukaisesti mahdollisesti pidempää määräaikaa, johon KULUTTAJAA kehotetaan tutustumaan.

10.2.7 Ilmoitus

KULUTTAJAN kansallinen lainsäädäntö voi edellyttää, että oikeuksiensa hyödyntämiseksi KULUTTAJA on velvollinen ilmoittamaan MYYJÄLLE vastaavuuspuutteesta tietyn ajan kuluessa siitä päivästä, kun hän havaitsi puutteen. KULUTTAJAA kehotetaan tutustumaan kansalliseen lainsäädäntöönsä tässä asiassa.

10.2.8 Kuluttajan oikeuskeinot tuotteen virheellisyyden vuoksi

(i) Jos tuotteessa on virheellisyyksiä, kuluttajalla on oikeus vaatia tuotteen korjaamista tai vaihtamista, hinnanalennusta tai kaupan purkua näissä ehdoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

(ii) Saadakseen tuotteen korjattua tai vaihdettua, kuluttaja voi valita joko korjauksen tai vaihdon, ellei valittu keino ole mahdoton tai ellei se aiheuta myyjälle kohtuuttomia kustannuksia toiseen keinoon verrattuna, ottaen huomioon kaikki olosuhteet, erityisesti:

 1. tuotteen arvo ilman virheellisyyttä;
 2. virheellisyyden merkittävyys; ja
 3. mahdollisuus valita toinen keino ilman suurta haittaa kuluttajalle.

(iii) Myyjä voi kieltäytyä tuotteen korjaamisesta tai vaihtamisesta, jos korjaus ja vaihto osoittautuvat mahdottomiksi tai jos ne aiheuttaisivat myyjälle kohtuuttomia kustannuksia, ottaen huomioon kaikki olosuhteet, erityisesti kohdat (ii) a) ja b).

(iv) Kuluttajalla on oikeus joko hinnanalennukseen 10.2.8 artiklan mukaisesti tai kaupan purkuun 10.2.9 artiklan mukaisesti seuraavissa tapauksissa:

 1. myyjä ei ole suorittanut korjausta tai vaihtoa tai, tarvittaessa, ei ole suorittanut korjausta tai vaihtoa 10.2.6 artiklan (ii) ja (iii) mukaisesti, tai myyjä on kieltäytynyt tuotteen korjaamisesta tai vaihtamisesta tämän artiklan (iii) kohdan mukaisesti;
 2. virheellisyys ilmenee huolimatta myyjän yrityksestä korjata tai vaihtaa tuote;
 3. virheellisyys on niin vakava, että se oikeuttaa välittömään hinnanalennukseen tai kaupan välittömään purkuun; tai
 4. myyjä on ilmoittanut, tai olosuhteista on selvästi pääteltävissä, että myyjä ei suorita tuotteen korjaamista tai vaihtamista kohtuullisessa ajassa tai ilman suurta haittaa kuluttajalle.

(v) Kuluttajalla ei ole oikeutta kaupan purkuun, jos virheellisyys on vain vähäinen. Todistustaakka virheellisyyden vähäisyydestä tai merkittävyydestä kuuluu myyjälle.

(vi) Kuluttajalla on oikeus keskeyttää kauppahinnan tai sen osan maksaminen, kunnes myyjä on täyttänyt hänelle takuun perusteella kuuluvat velvoitteet. Maksun keskeyttämisen oikeuden käyttämiseen voi liittyä erityisiä ehtoja, jotka voivat olla määritelty kuluttajan kansallisen lainsäädännön mukaan, johon kuluttajaa kehotetaan tutustumaan.

(vii) Kuluttajan kansallinen lainsäädäntö voi säädellä kysymystä siitä, vaikuttaako kuluttajan osuus virheellisyyden syntymisessä hänen oikeuteensa vaatia korjaustoimenpiteitä. Siksi kuluttajaa kehotetaan tutustumaan kansalliseen lainsäädäntöönsä tässä asiassa.

10.2.9 Tuotteiden korjaus tai vaihto

(i) Korjaus tai vaihto suoritetaan:

 1. ilman kustannuksia;
 2. kohtuullisessa ajassa siitä hetkestä, kun MYYJÄ on saanut KULUTTAJALTA tiedon tuotteen virheellisyydestä; ja
 3. ilman suurta haittaa KULUTTAJALLE, ottaen huomioon Tuotteiden luonteen ja KULUTTAJAN tavoitteleman käytön.

(ii) Kun virheellisyyttä korjataan tuotteen korjaamisella tai vaihtamisella, KULUTTAJA asettaa Tuotteet MYYJÄN saataville. MYYJÄ noutaa vaihdetut Tuotteet omalla kustannuksellaan.

(iii) Kun korjaus vaatii asennettujen Tuotteiden poistamista, jotka oli asennettu niiden luonteen ja tarkoituksen mukaisesti ennen virheellisyyden ilmenemistä, tai kun nämä Tuotteet on vaihdettava, velvollisuus korjata tai vaihtaa Tuotteet sisältää virheellisten Tuotteiden poiston ja korvaavien Tuotteiden tai korjattujen Tuotteiden asennuksen, tai kustannusten kattamisen poistosta ja asennuksesta.

(iv) KULUTTAJA ei ole velvollinen maksamaan normaalista käytöstä, jota hän on tehnyt vaihdetuilla Tuotteilla ennen niiden vaihtamista.

10.2.10 Hinnanalennus

Hinnanalennus on suhteessa siihen eroon, mikä on Kuluttajan vastaanottamien Tuotteiden arvon ja niiden arvon välillä, jos ne olisivat sopimuksenmukaisia.

10.2.11 Kaupan purku

(i) Kuluttaja käyttää oikeuttaan Kaupan purkuun toimittamalla myyjälle ilmoituksen, jossa hän ilmaisee päätöksensä käyttää oikeuttaan sopimuksen purkuun.

(ii) Kun sopimuksenmukaisuuden puute koskee vain joitakin Myyntisopimuksen nojalla toimitettuja Tuotteita ja kun on olemassa peruste Kaupan purkamiseen Artiklan 10.2.7 mukaisesti, Kuluttaja voi käyttää oikeuttaan sopimuksen purkuun vain näiden Tuotteiden osalta, ja muiden Tuotteiden osalta, jotka hän on hankkinut samanaikaisesti sopimuksenmukaisuuden puutteellisten Tuotteiden kanssa, jos Kuluttajalta ei kohtuudella voida odottaa, että hän suostuu pitämään vain sopimuksenmukaiset Tuotteet.

(iii) Kun Kuluttaja käyttää oikeuttaan Kaupan purkuun kokonaisuudessaan tai, (ii) mukaisesti, tietyille Myyntisopimuksen nojalla toimitetuille Tuotteille:

 1. Kuluttaja palauttaa Tuotteet Myyjälle tämän kustannuksella; ja
 2. Myyjä palauttaa Kuluttajalle maksetun hinnan Tuotteista heti Tuotteiden tai Kuluttajan toimittaman palautuksen todisteen vastaanottamisen jälkeen.

Tämän kappaleen tarkoituksessa Kuluttajan kansallinen lainsäädäntö voi määrätä palautuksen ja hyvityksen ehdoista. Siksi Kuluttajaa kehotetaan tutustumaan kansalliseen lainsäädäntöönsä tässä asiassa.

10.3 PIILON TAKUU

Edellä 10.2 artiklassa mainitun lakisääteisen vastaavuustakuun lisäksi Kuluttaja-asiakas voi hyötyä kansallisista säännöistä, jotka eivät erityisesti koske kuluttajasopimuksia ja jotka tarjoavat erityisiä oikeussuojakeinoja tietyntyyppisille virheille, jotka eivät olleet nähtävissä myyntisopimuksen tekohetkellä, nimittäin kansallisista säännöksistä, jotka voivat asettaa erityisiä sääntöjä myyjän vastuusta piilevien virheiden osalta. Kuluttajaa kehotetaan tarkistamaan kansallinen lainsäädäntönsä tässä asiassa.

Ammattilaisasiakas tai Ei-ammattilaisasiakas hyötyvät mahdollisista Andorran oikeuden mukaisista takeista.

10.4 KAUPALLINEN TAKUU

Myyjä tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden liittää tilaukseensa tietyin ehdoin kaupallisen takuun, jota kutsutaan "Renkaat Plus -takuuksi" kaupallisen takuusopimuksen kautta.

Tämä kaupallinen takuu sovelletaan ilman, että se vaikuttaa Kuluttajan oikeuteen hyötyä lakisääteisestä vastaavuustakuusta, joka on mainittu Artiklassa 10.2, tai kansallisista säännöksistä, jotka koskevat piilevien virheiden takuuta, jotka on mainittu Artiklassa 10.3.

Kun Ammattilainen tai Ei-ammattilainen ottaa kaupallisen takuun, se sovelletaan ilman, että se vaikuttaa Ammattilaisen tai Ei-ammattilaisen oikeuteen hyötyä mahdollisista Andorran oikeuden mukaisista takeista.

11. VASTUUN RAJOITTAMINEN

Ellei Osapuolen suorittamatta jättäminen ole lopullista, vahingonkorvauksia on maksettava vain, jos velallinen Osapuoli on ensin saanut suorituskehotuksen kohtuullisen ajan kuluessa. Velallinen Osapuoli voidaan tuomita vahingonkorvauksiin joko suorittamatta jättämisen vuoksi tai viivästyksestä johtuen, ellei hän osoita, että suorituksen esti Force Majeure -tilanne. Velallinen Osapuoli on vastuussa vain niistä vahingoista, jotka olivat ennakoitavissa tai jotka olisi voitu ennustaa Sopimuksen solmimisen yhteydessä, paitsi jos suorittamatta jättäminen johtuu törkeästä virheestä tai petoksesta. Jopa silloin, kun Sopimuksen suorittamatta jättäminen johtuu törkeästä virheestä tai petoksesta, vahingonkorvaukset kattavat vain sen, mikä on suorittamatta jättämisen välitön ja suora seuraus.

12. VAKUUTUS

Myyjä on vakuutettu ammatillisen vastuunsa osalta, joka johtuu hänen toiminnastaan ja aiheutuu henkilö-, materiaali- ja aineettomista vahingoista, jotka on aiheutettu kolmansille osapuolille ennen tuotteen toimitusta tai työsuorituksen valmistumista.

Tämä vakuutus on otettu yhtiöltä AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Ranska).

Tämän vakuutuksen maantieteellinen kattavuus ulottuu koko maailmaan lukuun ottamatta (i) toimintaa, jota harjoittavat pysyvät laitokset tai asennukset, jotka sijaitsevat Ranskan, Andorran ja Monacon ulkopuolella; (ii) vientiä Yhdysvaltoihin ja Kanadaan; (iii) palveluita tai töitä, jotka vakuutettu on suorittanut tai jotka on suoritettu hänen lukuunsa Yhdysvaltojen ja Kanadan alueilla, mukaan lukien messujen, näyttelyiden tai expo-tapahtumien järjestäminen.

13. YLIVOIMAINEN ESTE

Mikäli Ylivoimainen Este aiheuttaa Velallispuolen lopullisen estymisen, Sopimus purkautuu automaattisesti ja Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan.

Mikäli Ylivoimainen Este aiheuttaa väliaikaisen estymisen, velvoitteen suorittaminen keskeytyy, ellei siitä aiheutuva viivästys oikeuta Sopimuksen purkamiseen.

Osapuolen kyvyttömyys täyttää sopimusvelvoitetta vapauttaa kyseisen Osapuolen vastaavassa määrin, kun kyse on Ylivoimaisesta Esteestä ja se on lopullinen, ellei Osapuoli ole erikseen sopinut ottavansa vastuun tai ellei hänelle ole aiemmin annettu virallista huomautusta.

14. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Välittäjän Asiakkaasta Verkko-ostoksen yhteydessä keräämiä henkilötietoja käsitellään automatisoidusti, ja tässä yhteydessä Välittäjä määrittelee yksin käsittelyn keinot ja tarkoituksen ja on näin ollen vastuussa tästä käsittelystä Andorran lain 15/2003, 18. joulukuuta 2003 henkilötietojen suojasta annetun lain (jäljempänä "LQPD") 3.4 artiklan mukaisesti.

Asiakasta kehotetaan tutustumaan Tietosuojaselosteeseen ja Sivuston Evästesivuun saadakseen tietoa siitä, miten henkilötietoja käsitellään ja säilytetään Välittäjän toimesta.

15. SOPIMUSASIAKIRJAT

Sopimus koostuu seuraavista sopimusasiakirjoista:

 1. kyseiset Yleiset Myyntiehdot;
 2. Tilausvahvistus;
 3. Toimituskuitti;
 4. Myyntilasku.

Jos kahden asiakirjan määräysten välillä on ristiriitaa tai eroavaisuuksia, korkeamman aseman asiakirjan määräys vallitsee (esim. Myyntilasku vallitsee Toimituskuitin yli; Toimituskuitti vallitsee Tilausvahvistuksen yli; Tilausvahvistus vallitsee Yleisten Myyntiehtojen yli).

Mitään Asiakkaan, hänen alaisensa tai edustajansa Toimituskuitissa olevaa mainintaa, paitsi hänen allekirjoitustaan, ei katsota sopimukselliseksi ilman Myyjän hyväksyntää.

Kaikki edellä mainitut sopimusasiakirjat edustavat Osapuolten välillä olevien sitoumusten kokonaisuutta. Nämä sopimusasiakirjat korvaavat ja mitätöivät kaikki aiemmat suulliset tai kirjalliset sitoumukset, jotka liittyvät Myyntiin.

Osapuolet ovat sopineet kantavansa riskin kaikista ennakoimattomista muutoksista olosuhteissa, jotka tekisivät kunkin Osapuolen velvoitteiden suorittamisen Sopimuksen mukaisesti liian kalliiksi.

16. OTSIKOT

Ostoehtojen käytetyt otsikot on annettu vain mukavuuden vuoksi, eivätkä ne saa vaikuttaa Ostoehtojen määräysten merkitykseen tai rakenteeseen.

Mikäli tulkintaongelmia ilmenee minkä tahansa otsikon ja minkä tahansa lausekkeen välillä, otsikot katsotaan olemattomiksi.

17. VOIMASSAOLO

Jos yksi tai useampi Yleisten myyntiehtojen ehto julistetaan mitättömäksi, kirjoittamattomaksi tai soveltamiskelvottomaksi lain, asetuksen tai toimivaltaisen tuomioistuimen lopullisen päätöksen seurauksena, tällainen ehto tai ehdot on tai ovat katsottava Yleisistä myyntiehdoista erilliseksi. Yleisten myyntiehtojen muut ehdot katsotaan voimassaoleviksi ja ne pysyvät voimassa, ellei jompikumpi Osapuolista osoita, että mitätöity ehto tai ehdot ovat olennaisia ja ratkaisevia, ilman joita se ei olisi sopimusta tehnyt.

18. TOLERANSSIT

Se, että toinen Osapuoli ei vedä hyödykseen toisen Osapuolen laiminlyöntiä täyttää Sopimuksesta johtuvia velvoitteitaan, ei voida tulkita luopumiseksi kyseisen velvoitteen täytäntöönpanosta, ellei vanhentumista ole tapahtunut.

19. REKLAMAATIO

Mikäli asiakkaalla on reklamaatio, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä Myyjään täällä saatavilla olevan lomakkeen kautta.

Kaikissa reklamaatioissa asiakasta pyydetään ilmoittamaan hänen Tilauksensa numero.

Myyjä pyrkii parhaansa mukaan vastaamaan kaikkiin reklamaatioihin mahdollisimman nopeasti.

Asiakkaan mahdollisuus tehdä reklamaatio ei vaikuta hänen oikeuteensa vedota kuluttajariitalautakuntaan Artiklan 21 mukaisesti tai ottaa yhteyttä mihin tahansa toimivaltaiseen tuomioistuimeen.

20. VÄLITYSMENETTELY

Soveltamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro 524/2013 artiklaa 14.1, annettu 21. toukokuuta 2013, teitä informoidaan mahdollisuudesta ottaa yhteyttä Euroopan komission tarjoamaan Verkkovälitteiseen Riitojenratkaisualustaan (RLL), joka on saatavilla seuraavassa osoitteessa: Verkkovälitteinen Riitojenratkaisu.

21. SOVELLETTAVA LAKI

Sopimussuhteet Myyjän ja Euroopan unionin alueella sijaitsevan Kuluttaja-Asiakkaan välillä määräytyvät sen jäsenvaltion lain mukaan, jossa jälkimmäinen on sijoittautunut, kyseisen jäsenvaltion kuluttajansuojalainsäädännön suojan osalta.

Koska Tilausta koskevat tiedot käsitellään Myyjän maltalaisessa toimipisteessä tietokoneellisesti, henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan maltalaista lakia.

Muiden kuin edellä mainittujen kahden seikan osalta sovelletaan toissijaisesti andorralaista lakia.