Yleiset myyntiehdot

AD TYRES INTERNATIONAL SLU on Andorran lain nojalla perustettu yritys, jonka yhtiömuoto on sociedad limitada unipersonal (yhden miehen osakeyhtiö) ja jonka pääoma on 1 000 000 euroa, rekisteröity Andorran kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla 16339, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Andorran ruhtinaskunta), (jäljempänä "myyjä"), pääasiallisena toimintana on renkaiden ja niihin liittyvien tuotteiden myynti MAXI TYRE -verkkosivustolla osoitteessa maxityre.fi.

1. MÄÄRITELMÄT

 • Yleiset myyntiehdot tarkoittavat Myyjän nykyisiä yleisiä myyntiehtoja.
 • Asiakkaalla tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka käyttää kyseessä olevaa Sivustoa Tilauksen tekemistä varten.
 • Tilauksella tarkoitetaan Tuotteita, jotka Asiakas on tilannut missä tahansa ostotilanteessa.
 • Verkkosivustolla tarkoitetaan Myyjän internetsivua, joka löytyy osoitteesta www.maxityre.fi.
 • Myyjällä tarkoitetaan johdannossa tarkoitettua henkilöä.
 • Myynnillä tarkoitetaan Myyjän ja Asiakkaan välillä tehtyä laillista kauppaa, jonka mukaan myyjä on velvollinen toimittamaan Tilauksen ja asiakas maksamaan siitä hinnan.

2. TAVOITE JA HYVÄKSYMINEN

Yleiset myyntiehdot koskevat kaikkea Myyjän Sivustolla tapahtuvaa myyntiä ja määrittelevät Myyjän ja Asiakkaan välisen suhteen jokaiselle tilaukselle.

Asiakkaan suorittaman tilauksen vahvistamisen edellytyksenä on, että kaikki Sivustolla samanaikaisesti voimassa olevat yleisten myyntiehtojen ehdot hyväksytään ilman rajoituksia tai varauksia. Hyväksyntä tehdään napsauttamalla laatikkoa seuraavan tekstin vasemmalla puolella "Olen lukenut ja hyväksynyt rajoituksetta tai varauksetta kaikki tilaukseeni sovellettavat yleiset myyntiehdot". Ehdot ovat saatavilla sivustolla, ja ne toimitetaan asiakkaalle kestävällä tavalla vastaanottotodistuksen liitteenä.

Sopimuksen katsotaan tehdyn osapuolten välillä sinä päivänä, jona Myyjä on antanut vastaanottotodistuksen.

3. HINTA

Jokaiseen Tuotetarjontaan liittyy yksikköhinta euroina ja sisältää kaikki verot.

Alla olevan 14 artiklan mukaisesti kaikkiin Tilauksiin sovelletaan Andorran ruhtinaskunnan lakeja, joiden Tilausten katsotaan tehdyksi alueella, jolle Myyjä on sijoittautunut.

Myyjällä on oikeus muuttaa hintojaan milloin tahansa. Asiakkaalle ilmoitetaan, että tuotetarjonnan hinta voi vaihdella useita kertoja päivässä, ja se päivitetään reaaliajassa. Tilaukseen sovellettavat hinnat ovat Sivustolla näkyvät hinnat 5.4 kohdassa tarkoitetun Tilauksen lopullisen vahvistamisen kanssa.

Tietyn tuotetarjonnan yhteydessä Myyjä ilmoittaa hinnan, joka saadaan toimittajan hinnastosta, jonka kumppanit ovat ilmoittaneet hänelle, ja ilmoittaa prosentuaalisen eron Myyjän hintaan verrattuna. Myyjä ei takaa hinnan toimittajan hinnaston tarkkuutta, ja asiakkaan vastuulla on tarkistaa nämä tiedot omin keinoin.

Tilauksen kokonaishinta koostuu seuraavista:

 1. asiakkaan valitsemien tuotteiden hintojen kokonaissumma ja
 2. mahdolliset lähetyskulut (ellei se tarjoa toimitusmaksua tietyin ehdoin).

4. TUOTTEET

Tuotteiden olennaiset ominaisuudet ja hinta ilmoitetaan jokaisessa verkkosivustolla julkaistavassa tuotetarjonnassa. Nämä tekijät muodostavat sopimuksen mukaiset tiedot, jotka riippuvat kyseisten tuotteiden varastosta. Kaikki muu tieto (mukaan lukien visuaalinen) ei ole sopimuksen mukaista.

5. TILAUS

5.1 Pääsy sivustolle

Julkinen sivusto on kaikkien kävijöiden käytettävissä ympäri vuoden, 7 päivää viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa, ottaen huomioon teknisen ylläpidon, ylläpidon ja päivitystoiminnan edellyttämät keskeytykset ja mahdolliset tekniset viat. Myyjä ei ole vastuussa pääsyn keskeyttämisestä tai keskeytymisestä Sivustolle, ja Asiakas nimenomaisesti ja kokonaan luopuu näihin perustuvasta korvausvaatimuksesta.

5.2 Tuotteen tai tuotteiden valinta

Asiakas tunnustaa ja hyväksyy sen, että Asiakkaan suorittama tuotteiden haku/valinta on täysin hänen vastuullaan.

Myyjä tunnistaa ajoneuvot ja sopivat varaosat TecDoc Catologuen ja valmistajien API-luokituksen avulla. Myyjä ei ole vastuussa näiden tietojen epätarkkuuksista. Jos varaosa osoittautuu yhteensopimattomaksi ajoneuvon kanssa, asiakas voi käyttää kohdan 9 peruutusoikeuttaan hyvityksen saamiseksi. Palautuskustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

5.3 Asiakastilin luominen ja käyttö

Tilauksen viimeistelemiseksi asiakkaan on luotava asiakastilin (ellei sitä ole jo tehty aiemman tilauksen yhteydessä) antamalla tarvittavat tiedot. Asiakas sitoutuu antamaan oikeita ja aitoja tietoja ja ilmoittamaan myyjälle niitä koskevista muutoksista. Myyjä ei ole vastuussa tietojen syöttöön liittyvistä virheistä ja niistä mahdollisesti aiheutuvista seurauksista, kuten toimituksen viivästymisestä ja/tai toimitukseen liittyvästä virheestä. Tällaisessa tapausessa kaikki Tilauksen palauttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat täysin asiakkaan vastuulla.

Myyjä pidättää oikeuden deaktivoida viipymättä ja korvauksetta Asiakkaan tili, jos asiakas rikkoo näitä yleisiä ehtoja ja jos Asiakas tai kolmas osapuoli käyttää tiliä vilpillisesti tai laittomasti.

Myyjä päättää Asiakkaan lopullisesta estämisestä käyttää Maxi Tyre -alustaa, mikäli Asiakas tekee jotain seuraavista:

 1. tukkukauppiaiden tai valmistajien harjoittama kulkukauppa Sivuston kautta löytyneiden asiakkaiden kanssa,
 2. laillistamaton maksutapahtuma viidentoista (15) päivän kuluttua,
 3. asiakkaan tilin välittäminen toiselle käyttäjälle ilman ennakkosuostumusta ja
 4. Asiakkaan Sivuston kanssa samanaikaisesti harjoittama toiminta epäoikeudenmukaisella tavalla, erityisesti houkuttelemalla asiakkaita Sivuston kautta.

Asiakas voi sulkea tilinsä ilmoittamalla myyjälle päätöksestään sähköpostitse osoitteeseen support@maxityre.fi. Myyjä deaktivoi tilin enintään seitsemänkymmenen kahden (72) tunnin sisällä tämän sähköpostin vastaanottamisesta.

5.4 Tilauksen vahvistaminen

Kun asiakas on vahvistanut ostoskorin, luonut tilin, syöttänyt toimitusosoitteen, valinnut ja vahvistanut maksun, asiakasta pyydetään vahvistamaan tilauksensa lopullisesti napsauttamalla kohtaa "Tilauksen lopullinen vahvistus".

5.5 Tilauksen peruuttaminen

Tilauksen lopullisen vahvistuksen jälkeen asiakas voi pyytää peruuttamista, mikäli Tilauksen tuotteita ei ole vielä annettu kuljettajalle.

Tilauksen peruuttamista varten asiakkaan on lähetettävä sähköpostiviesti osoitteeseen support@maxityre.fi ja ilmoitettava otsikkorivillä "KIIREELLINEN TILAUKSEN PERUUTUS" ja ilmoittamalla sähköpostin tekstikentässä tilauksen numero ja mahdollisesti tuotteet, joihin peruutus vaikuttaa, jos se on osittainen. Heti kun Myyjä on ottanut peruutuksen huomioon, asiakkaalle hyvitetään enintään kymmenen (10) työpäivän kuluessa Myyjän vahvistusviestistä samalla maksuvälineellä, jota Asiakas on käyttänyt tehdessään Tilauksen.

6. MAKSUEHDOT

Maksu on suoritettava välittömästi tilauksen yhteydessä. Asiakas voi maksaa tilauksensa seuraavilla maksuvälineillä:

 • pankkikortti, jolloin käsittelyaika on yksi (1) päivä, tai
 • pankkisiirto, jonka käsittelyaika on seitsemän (7) päivää.

Asiakas valtuuttaa tilaustensa hinnan automaattisen veloituksen millä tahansa tililläsä käytettävissä olevalla maksuvälineellä.

Jos ammattilaisasiakas maksaa myöhässä, viivästyneen maksun lisäksi on maksettava kaikki määrät, joita ei makseta eräpäivänä, ja maksettava kiinteä 40 euron korvauksen, joka maksetaan takaisinperintäkuluista. Maksuviivästyskorot lasketaan eräpäivänä EKP:n korotettuna 10 pisteellä ilman erillistä ilmoitusta.

Jokaisen maksun suorittamisen jälkeen asiakas saa vahvistussähköpostiviestin.

Maksaminen luottokortilla:

Myyjä hyväksyy maksut vain Visa-, Mastercard- tai Maestro-luottokorteilla.

Suojatun verkkomaksun luottokortilla tekee maksupalveluntarjoaja.

Kaikki luottokortilla maksamisen vaiheet ovat HIPAY- / BRAINTREE- / CHECKOUT -aksujärjestelmän alaisia, jotka ovat täysin salattuja ja suojattuja. Käytetty protokolla on SSL yhdistettynä pankkitoimintaan (3D secure-protokolla).

Tämä tarkoittaa, että tilaukseen liittyvät tiedot ja luottokortin numero eivät liiku selvänä tietona internetissä. Luottokortin numeroa ei tulosteta millekään paperille, laskuun, kuittiin tai muuhun luetteloon.

Myyjä ei tiedä korttien numeroita. HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT ei säilytä korttien numeroita toimitettuaan maksutapahtuman kauppiaan pankille. Näin kenelläkään ei ole pääsyä tietokonepohjaisesti tai painetussa muodossa, ostajien luottokorttien yksityiskohtiin. HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT -ominaisuuksilla varustetun Myyjän verkkosivustoilta ostettaessa riski, että asiakkaan pankkikortin numero hakkeroidaan, on lähes olematon.

Ammattilaisasiakkaat voivat käyttää myös Myyjän valitsemaa automaattista veloitusjärjestelmää GoCardless (gocardless.com). Järjestelmä on täysin salattu.

Asiakas myöntää ja hyväksyy varauksetta, että Myyjän vastuuta ei voi aiheutua yllä mainituissa maksujärjestelmissä tapahtuneesta tietoturvaloukkauksesta, joka on yksinomaan heidän palveluntarjoajansa vastuulla.

Luottokortilla maksettaessa tapahtuma veloitetaan välittömästi Asakkaan tekemästä maksusta. Kortilla tehty maksusitoumus on peruuttamaton. Ilmoittaessaan korttitietonsa myynnin aikana asiakas valtuuttaa myyjän veloittamaan kortiltaan ilmoitettua hintaa vastaavan summan. Asiakas vahvistaa, että hän on veloitettavan kortin laillinen omistaja ja että hänellä on laillinen oikeus käyttää sitä. Virheen sattuessa, tai jos korttia ei voi veloittaa, tilaus peruutetaan heti.

Etämyyntisopimukseen liittyvästä toiminnasta vastaa AD TYRES INTERNATIONAL EU, joka sijaitsee osoitteessa 3 Suite Suite 2407, Tower Business Center, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - yrityksen rekisteröintinumero OC 1277.

7. OMISTUKSENPIDÄTYS

Tilauksen Tuotteet ovat Myyjän kokonaisessa ja yksinomaisessa omistuksessa, kunnes Asiakas on maksanut ne kokonaisuudessan.

Tilauksen tuotteisiin liittyvät riskit siirtyvät kuitenkin Asiakkaalle tai hänen edustajalleen heti, kun ne ovat hänellä, riippumatta omistusoikeuden säilymisestä. Saataville asettaminen vastaa toimituspäivää.

8. TOIMITUS

8.1 Toimituskulut

Toimitusmaksut tarjotaan asiakkaalle kahden (2) samanlaisen tuotteen ostosta.

8.2 Toimitusaika

Asiakas myöntää ja hyväksyy varauksetta, että Sivustolla ilmoitetut määräajat eivät millään tavalla merkitse Myyjän sitoutumista Asiakkaaseen.

8.3 Toimitettuja tuotteita koskevat ongelmat

Edellä olevan 7 artiklan mukaisesti Tilauksen kattamien tuotteiden katoamis- ja vahingoittumisriskit siirtyvät Asiakkaalle heti, kun asiakas tai hänen edustajistajansa, ottaa tuoteet haltuunsa allekirjoittamalla toimitusvahvistuksen.

Asiakkaan, hänen postivirkailijansa tai hänen edustajansa on ilmoitettava rahdinkuljettajalle kaikista tuotteita koskevista varauksista toimituksen yhteydessä. Nämä varaukset on mainittava nimenomaisesti ja täsmällisesti toimitusvahvistuksessa, jotta ne ovat voimassa.

Jos tilauksen kohteena olevat tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia tai jos vastaanotettu paketti on huonossa kunnossa, Asiakat voi kieltäytyä vastaanottamasta lähetystä. Tämän jälkeen hänen on ilmoitettava tästä Myyjälle viipymättä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun tikettijärjestelmän avulla. Asiakkaan on palautettava virheelliset tuotteet Myyjälle seuraamalla Myyjän palautusmenetelmiä koskevia ohjeita. Näihin ehtoihin liittyvät palautuskustannukset korvataan asiakkaalle.

Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että Myyjä ei ota takaisin asennettua tai käytettyä tuotetta.

8.4 Toimitusvahvistus,

Rahdinkuljettaja toimittaa asiakkaalle tai tapauksen mukaan asennusasemalle Toimitusvahvistuksen allekirjoitusta vastaan. Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että hänen tai hänen edustajansa allekirjoittama toimitusvahvistus on kumoamaton todiste kyseisten tuotteiden toimituspäivästä.

8.5 Erityiset toimitusta koskevat vaatimukset Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen

Myyjä sitoutuu toimittamaan tilauksen toimitusosoitteeseen, jonka asiakas ilmoitti Tilauksen yhteydessä Tältä osin asiakas sitoutuu toimittamaan myyjälle olemassa olevan, täydellisen ja tarkan toimitusosoitteen, jonne tilauksen toimittaminen on mahdollista ja sallittua. Asiakas takaa Myyjälle läsnäolonsa tai virkailijan tai asianmukaisesti valtuutetun edustajan läsnäolon tilauksen vastaanottamista varten. Myyjää ei voida pitää vastuussa toimituksen viivästymisistä. Mikäli tuote palautuu Myyjälle virheellisen osoitteen takia takia, paketin palautusmaksu on yksin Asiakkaan vastuulla.

Jos asiakas ei ole paikalla toimituksen aikana, hänen on otettava yhteyttä toimituksesta vastaavaan kuljetusliikkeeseen tai lähimpään varastoon sopiakseen uudesta toimituspäivästä tai hausta. Muuten tilaus lähetetään takaisin Myyjän varastoon. Palautuskulut ovat yksi Asiakkaan vastuulla, ja ne vähennetään palautuksen hyvityksestä.

9. PERUUTUSOIKEUS

Asiakkaalla on toimituspäivästä lukien neljäntoista (14) kalenteripäivän oikeus peruuttaa tilauksensa ilman, että hänen on perusteltava päätöksensä tai vastattava muita kuin tässä artikkelissa säädetyistä kustannuksista.

Peruuttamisoikeutensa käyttämiseksi Asiakas ilmoittaa Myyjälle peruuttamispäätöksestään asiakastilillään olevan tikettijärjestelmän avulla. Kun asiakas on käyttänyt peruutusoikeuttaan edellä mainituissa olosuhteissa, asiakkaan on palautettava tilaus tai peruuttamisen kohteena olevat tuotteet viimeistään neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluessa peruutuspäätöksestä ilmoittamisesta.

Myyjä korvaa Asiakkaalle koko hinnan neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluessa tilauksen tosiasiallisesta palautuksesta tai tuotteiden peruuttamisesta.

Kaikki Tilauksen tuotteet on palautettava alkuperäispakkauksessaan ilman, että niitä on asennettu, käytetty tai vahingoitettu. Muussa tapauksessa Myyjä ei maksa hyvitystä Asiakkaalle, ja asiakkaalla voidaan laskuttaa edellä mainitut palautuskustannukset.

10. VASTUUN RAJOITTAMINEN JA VANHENTUMINEN

Myyjä on vastuussa vain välittömästä ja ennakoitavissa olevista taloudellisista seurauksista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle todistettavasti Myyjän aiheuttamasta syystä, alla määritellyin ehdoin ja rajoituksin.

Myyjä ei ole millään tavalla vastuussa välillisistä tai odottamattomista vahingoista johtuvista taloudellisista seurauksista sekä menetetystä voitosta, kaupallisesta vahingosta, liikevaihdon tai voiton menetyksestä, asiakkaiden menetyksestä, mahdollisuuden menetyksestä, tuotteen hankintakustannuksista jne.

On nimenomaisesti täsmennetty, että Myyjän vastuu Asiakasta kohtaan ei saa ylittää kaikkien Asiakkaan kyseisestä myynnistä tosiasiallisesti maksamien summien määrää.

Asiakas voi vedota Myyjän vastuuseen sopimuksen rikkomisesta vain yhden (1) vuoden ajan kyseisen rikkomuksen tapahtumisesta.

11. YLIVOIMAINEN ESTE

Myyjän velvoitteet keskeytetään automaattisesti ylivoimaisen esteen sattuessa, ts. sellaisen tapahtuman sattuessa, joka ei ole Myyjän hallinnassa, jota ei voida kohtuudella ennakoida sopimuksen tekemisen yhteydessä ja jonka vaikutuksia ei voida välttää asianmukaisilla toimenpiteillä ja jotka estävät Myyjä täyttämästä velvoitteitansa.

Osapuolet sopivat, että Myyjän vastuuta ei missään olosuhteissa voi syntyä siinä tapauksessa, että ylivoimainen este johtuu velvoitteiden rikkomisesta, eikä tällöin tarvitse maksaa korvausta tai sakkoa. Jos ylivoimainen este ylittää kaksi (2) kuukautta, kummallakin osapuolella on mahdollisuus irtisanoa sopimus kirjatulla kirjeellä vastaanottoilmoituksella.

12. HENKILÖTIEDOT

Asiakas ilmoittaa lukeneensa ja hyväksyneensä Sivuston tietosuojakäytännöt.

13. SOPIMUSASIAKIRJAT

Sopimus koostuu seuraavista sopimusasiakirjoista:

 1. nämä Yleiset myyntiehdot,
 2. tilauslomake,
 3. toimitusvahvistus,

Jos kahden asiakirjan määräykset ovat ristiriidassa tai eroavat toisistaan, tärkeämmän asiakirjan määräys on ensisijainen (esimerkiksi toimitusvahvistus on tärkeämpi kuin ; tilauslomake ja tilauslomake on tärkeämpi kuin yleiset myyntiehdot).

Luovutustodistuksessa ei pidetä sopimuksellisena mitään mitään muuta merkintää kuin Asiakkaan, hänen hoitajansa tai hänen edustajansa allekirjoitusta.

Kaikki edellä mainitut sopimusasiakirjat edustavat kaikkia osapuolten välisiä sitoumuksia. Nämä sopimusasiakirjat korvaavat ja peruuttavat kaikki aikaisemmat myyntiin liittyvät suulliset tai kirjalliset sitoumukset.

14. SOVELLETTAVA LAKI

Myyjän ja Euroopan unionin alueella asuvan asiakkaana olevan kuluttajan välisiin sopimussuhteisiin sovelletaan kuluttajalainsäädännön antaman suojan osalta lakia, joka on voimassa jäsenvaltiossa, jossa viimeksi mainittu asuu.

Koska tilaustiedot tietokoneella käsittelevä myyjän toimipiste sijaitsee Maltalla, henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Maltan lakia.

Kaikissa muissa asioissa, joita edellä mainitut kaksi sopimusehtoa eivät kata, sovelletaan Andorran lakia toissijaisesti.